Politika Privatnosti – saznajte kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti

Hvala Vam što ste nas izabrali za Vašu sledeću avanturu!

Kako bismo Vam omogućili da uživate u Vašoj avanturi sa nama, moramo da obrađujemo neke od Vaših ličnih podataka. Svrha ovog dokumenta je da ste saznate kako koristimo Vaše lične podatke. Molimo Vas da je pročitate pažljivo, a u slučaju da imate bilo kakve nedoumice, kontaktirajte nas na jedan od dole navedenih načina.

Ko smo mi? Mi određujemo svrhu i način obrade vaših podataka o ličnosti (u daljem tekstu: podatak ili podaci), a Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Opšta uredba o zaštiti podataka ličnosti takva lica nazivaju rukovaocima. Svood platforma i internet stranica je vlasništvo Crystal Mobile PIB:107775009 (u daljem tekstu: Svood, Platforma, Mi ili Rukovalac).

Svrha obrade, kategorije podataka i pravni osnovi

Kako biste mogli da učestvujete i rezervišete avanturu, da napravite svoj nalog i koristite našu platformu, mi moramo da prikupljamo o obrađujemo određene Vaše podatke. Neki od podataka su neophodni radi zaključenja ugovora, i ukoliko odlučite da nam ne pružite te podatke, nećete moći da koristite naše platformu niti učestvujete u avanturama. Više informacija o tome koje podatke skupljamo, za koje svrhe i na koje pravne osnove se oslanjamo možete naći u nastavku.

 

Kategorije podataka o ličnostiSvrha obradePravni osnov
Ime, prezime, adresa elektronske pošte, korisničko ime, profilna fotografija, naziv profila, broj telefona, broj profesionalne licence, poslovno ime, detalji iz pasoša, bankovni račun, profesionalni detaljiKreiranje i vođenje naloga – kako biste kreirali korisnički nalog na našoj platformi mi moramo da prikupimo i obrađujemo određene podatke.Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora/Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca
Adresa elektronske pošteObrada podataka u svrhe direktnog oglašavanja elektronskim putemPristanak za obradu podataka
Adresa elektronske pošte, podaci o prethodnim avanturama i interesimaObrada podataka radi kreiranja interesa za svrhe direktnog oglašavanja elektronskim putemObrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca
Adresa elektronske pošte, ime, prezime, broj telefona, podaci o avanturamaKomunikacija o bitnim elementima našeg odnosa – kako bismo Vas kontaktirali u vezi sa promenama ugovora između Vas i nas, Vaše avanture ili u slučaju drugih bitnih promenaObrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora
Adresa elektronske pošte, ime i prezime, broj telefona, podaci o plaćanju, podaci o avanturamaPružanje tehničke/korisničke podrške – u slučaju da imate neku primedbu, žalbu ili sugestiju, mi moramo da obrađujemo Vaše podatke kako bismo Vam pružili podršku.Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora
Ime, prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona, adresa, podaci o avanturamaArhiviranje podataka – mi arhiviramo podatke radi ispunjenja finansijskih pravnih obaveza.Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca/Ukoliko se nalazite u Evropskoj uniji obrađujemo Vaše podatke radi ostvarivanja legitimnih interesa kao rukovaoca
Ime, prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona, adresa, podaci o plaćanju i sličnoArhiviranje podataka – mi arhiviramo podatke gde je nama u interesu da imamo arhivu partnera, avantura i slično.Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca
IP adresa, verzija pretraživača i sličnoRadi omogućavanja sigurnosnih funkcija naše Platforme, istrage prethodnih incidenataObrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca
Ime, prezime, adresa elektronske pošte, korisničko ime, profilna fotografija, naziv profila, omiljene destinacije, linkove ka društvenim mrežama, podatke o plaćanju i slično.Ispunjenje zahteva državnih organa gde su uslovi za to ispunjeni.Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca/Ukoliko se nalazite u Evropskoj uniji obrađujemo Vaše podatke radi ostvarivanja legitimnih interesa kao rukovaoca

Legitimni interes kao osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti

U slučajevima gde je osnov za obradu vaših podataka ličnosti legitimni interes, mi pažljivo procenjujemo da li Vaši interesi pretežu nad našim interesima. Gde Vaši interesi pretežu nad našim interesima, mi ćemo primeniti drugi pravni osnov ili nećemo vršiti takvu obradu. Uvek nas možete kontaktirati da biste saznali kako smo procenili da Vaši interesi nisu ugroženi ovakvom obradom podataka.

Primaoci podataka o ličnosti

Kako bismo Vam omogućili da koristite našu platformu i učestvujete u avanturama, mi moramo da dostavimo neke ili sve Vaše podatke trećim licima (u daljem tekstu: Primalac ili Primaoci).
To su lica koja nam omogućavaju da naša platforma funkcioniše poput „hosting“ kompanija i lica koja rade na razvoju odnosno poboljšanju naše platforme, partneri koji oglašavaju avanture, organi vlasti kada je to zakonom predviđeno, lica koja omogućavaju da vršite plaćanja i slično.
Ta lica mogu biti samostalni rukovaoci (poput lica koja pružaju usluge elektronskog plaćanja ili partnera koji oglašavaju avanture), zajednički rukovaoci ili obrađivači (npr. „hosting“ kompanije). Za vište informacija o tome, možete nas uvek kontaktirati.

Prenos podataka u druge države

Kao što smo spomenuli, određeni Vaši podaci se prenose trećim licima. Ta lica mogu biti u Republici Srbiji, ali i u drugim zemljama. 

Ukoliko ste u Evropskoj Uniji prilikom prikupljanja Vaših ličnih podataka , a Vaši podaci se ne prenose u zemlje Evropske Unije, zemlje Evropske Ekonomske Zajednice ili zemlje za koje je utvrđeno da pružaju primereni nivo zaštite, koristimo standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske Komisije.

Gde prikupljamo Vaše podatke dok ste u Srbiji, prenos Vaših podataka se vrši u zemlje za koje je od strane Evropske Unije je utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite ili su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili se nalaze na Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti dostupnoj ovde. U slučaju da te zemlje nisu u prethodno navedenim kategorijama, koristimo standardne ugovorne klauzule.

Period čuvanja podataka

Podaci koji su potrebni za otvaranje Vašeg naloga se čuvaju dokle god je Vaš nalog aktivan. Ostali podaci poput podataka o plaćanjima i rezervisanim avanturama, ili prepiske sa nama se čuvaju duži vremenski period radi ostvarivanja zakonskih obaveza ili ukoliko je u našem legitimnom interesu da ih čuvamo duže.

Vaša Prava

 1. Pravo na pristup
  Možete nas uvek kontaktirati da saznate da li se Vaši podaci obrađuju, i ako je to slučaj da im pristupite i da dobijete dodatne informacije o svrsi, načinu, primaocima, kopije Vaših ličnih podataka i slično.
 2. Pravo na ispravku
  Ukoliko mislite da su neki od Vaših podataka neispravni ili zastareli, možete ih ispraviti kroz Vaš korisnički nalog ili nas kontaktirajte kako bismo ih ispravili.
 3. Pravo na brisanje
  U slučajevima gde se steknu zakonski uslovi, a Vi tražite brisanje Vaših podataka, mi ćemo ispuniti Vaš zahtev.
 4. Pravo na ograničavanje obrade
  Možete podneti zahtev da ograničite obradu podataka u slučajevima predviđenim zakonom (npr. gde su Vaši podaci netačni).
 5. Pravo na prenosivost podataka
  Mi Vam dostavljamo podatke u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku. Vi imate pravo da zahtevate da se ti podaci dostave drugom rukovaocu ukoliko su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi.
 6. Pravo na prigovor
  U svakom trenutku možete podneti prigovor na obradu Vaših podataka. Ukoliko se Vaši podaci obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje povezano sa direktnim oglašavanjem mi ćemo prestati da obrađujemo podatke u te svrhe.
  U slučajevima gde se Vaši podaci obrađuju na osnovu legitimnog interesa ili je obrada neophodna radi ostvarenja javnog interesa ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja, mi ćemo prestati da obrađujemo Vaše podatke, osim ukoliko zakonit osnov za obradu preteže nad Vašim interesima ili slobodama ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva.
 7. Pravo na opoziv pristanka
  Ukoliko se Vaši podaci obrađuju na osnovu pristanka, uvek možete opozvati pristanak (npr. ukoliko ste dali Vaš pristanak da se Vaši podaci obrađuju u svrhe direktnog oglašavanja). Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.
 8. Korišćenje „kolačića“
  Naš sajt koristi kolačiće. Za vište informacija o njihovoj upotrebi posetite našu Politiku o kolačićima. Gde kolačići obrađuju i lične podatke, i ova politika se primenjuje.

Pravo na pritužbu Povereniku ili nadzornim telima u Evropskoj Uniji

Ukoliko smatrate da obrađujemo Vaše podatke suprotno Zakonu, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja izaštitu podataka o ličnosti. Poverenika možete kontaktirati odlaskom na elektronsku prezentaciju.

Ukoliko se nalazite na teritoriji Evropske Unije u trenutku prikupljanja Vaših podataka, možete se obratiti telu nadležnom za nadzor nad sprovođenjem Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ili nacionalnog zakona. Lista tih tela se nalazi ovde.

Politika Privatnosti – saznajte kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti

Hvala Vam što ste nas izabrali za Vašu sledeću avanturu!

Kako bismo Vam omogućili da uživate u Vašoj avanturi sa nama, moramo da obrađujemo neke od Vaših ličnih podataka. Svrha ovog dokumenta je da ste saznate kako koristimo Vaše lične podatke. Molimo Vas da je pročitate pažljivo, a u slučaju da imate bilo kakve nedoumice, kontaktirajte nas na jedan od dole navedenih načina.

Ko smo mi? Mi određujemo svrhu i način obrade vaših podataka o ličnosti (u daljem tekstu: podatak ili podaci), a Zakon o zaštiti podataka i Opšta uredba o zaštiti podataka ličnosti takva lica nazivaju o ličnosti takva lica naziva rukovaocima. Svood platforma i internet stranica je vlasništvo Crystal Mobile PIB:107775009 (u daljem tekstu: Svood, Platforma, Mi ili Rukovalac).

Svrha obrade, kategorije podataka i pravni osnovi

Kako biste mogli da učestvujete i rezervišete avanturu, da napravite svoj nalog i koristite našu platformu, mi moramo da prikupljamo o obrađujemo određene Vaše podatke. Neki od podataka su neophodni radi zaključenja ugovora, i ukoliko odlučite da nam ne pružite te podatke, nećete moći da koristite naše platformu niti učestvujete u avanturama. Više informacija o tome koje podatke skupljamo, za koje svrhe i na koje pravne osnove se oslanjamo možete naći u nastavku.

 

Kategorije podataka o ličnostiSvrha obradePravni osnov
Ime, prezime, adresa elektronske pošte, korisničko ime, profilna fotografija, naziv profila, omiljene destinacije, linkove ka društvenim mrežama i slično. Kreiranje i vođenje naloga – kako biste kreirali korisnički nalog na našoj platformi mi moramo da prikupimo i obrađujemo određene podatke.Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca
Ime, prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona, podaci o avanturi poput datuma, lokacije i slično.Učestvovanje u avanturama – ovi podaci su nam neophodni kako bismo mogli da Vam omogućimo da učestvujete u avanturi, pošaljemo potvrdu o učestvovanju u avanturi, kontaktiramo Vas u slučaju promena i slično.Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora
Ime, prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona, adresa, podaci kreditnih/platnih kartica. Plaćanje avanture – ovi podaci se prikupljaju da bismo Vam omogućili plaćanje avanture. Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora
Adresa elektronske pošte.Obrada podataka u svrhe direktnog oglašavanja elektronskim putemPristanak za obradu podataka
Adresa elektronske pošte, podaci o prethodnim avanturama i interesima.Obrada podataka radi kreiranja interesa za svrhe direktnog oglašavanja elektronskim putemObrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca
Adresa elektronske pošte, prezime, broj telefona, podaci o plaćanju, podaci o avanturama.Komunikacija o bitnim elementima našeg odnosa – kako bismo Vas kontaktirali u vezi sa promenama ugovora između Vas i nas, Vaše avanture ili u slučaju drugih bitnih promenaObrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora
Adresa elektronske pošte, prezime, broj telefona, podaci o plaćanju, podaci o avanturama.Pružanje tehničke/korisničke podrške – u slučaju da imate neku primedbu, žalbu ili sugestiju, mi moramo da obrađujemo Vaše podatke kako bismo Vam pružili podršku.Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora
Ime, prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona, adresa, podaci o avanturama, podaci o plaćanju i slično.Arhiviranje podataka – mi arhiviramo podatke radi ispunjenja finansijskih pravnih obaveza. Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca/Ukoliko se nalazite u Evropskoj uniji obrađujemo Vaše podatke radi ostvarivanja legitimnih interesa kao rukovaoca
Ime, prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona, adresa, podaci o avanturama i slično.Arhiviranje podataka – mi arhiviramo podatke gde je nama u interesu da imamo arhivu učesnika u avanturama.Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca
IP adresa, verzija pretraživača i sličnoRadi omogućavanja sigurnosnih funkcija naše Platforme, istrage prethodnih incidenataObrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca
Ime, prezime, adresa elektronske pošte, korisničko ime, profilna fotografija, naziv profila, omiljene destinacije, linkove ka društvenim mrežama, podatke o plaćanju i slično.Ispunjenje zahteva državnih organa gde su uslovi za to ispunjeni.Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca/Ukoliko se nalazite u Evropskoj uniji obrađujemo Vaše podatke radi ostvarivanja legitimnih interesa kao rukovaoca

Legitimni interes kao osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti

U slučajevima gde je osnov za obradu vaših podataka ličnosti legitimni interes, mi pažljivo procenjujemo da li Vaši interesi pretežu nad našim interesima. Gde Vaši interesi pretežu nad našim interesima, mi ćemo primeniti drugi pravni osnov ili nećemo vršiti takvu obradu. Uvek nas možete kontaktirati da biste saznali kako smo procenili da Vaši interesi nisu ugroženi ovakvom obradom podataka.

Primaoci podataka o ličnosti

Kako bismo Vam omogućili da koristite našu platformu i učestvujete u avanturama, mi moramo da dostavimo neke ili sve Vaše podatke trećim licima (u daljem tekstu: Primalac ili Primaoci).
To su lica koja nam omogućavaju da naša platforma funkcioniše poput „hosting“ kompanija i lica koja rade na razvoju odnosno poboljšanju naše platforme, partneri koji oglašavaju avanture, organi vlasti kada je to zakonom predviđeno, lica koja omogućavaju da vršite plaćanja i slično.
Ta lica mogu biti samostalni rukovaoci (poput lica koja pružaju usluge elektronskog plaćanja ili partnera koji oglašavaju avanture), zajednički rukovaoci ili obrađivači (npr. „hosting“ kompanije). Za vište informacija o tome, možete nas uvek kontaktirati.

Prenos podataka u druge države

Kao što smo spomenuli, određeni Vaši podaci se prenose trećim licima. Ta lica mogu biti u Republici Srbiji, ali i u drugim zemljama. 

Ukoliko ste u Evropskoj Uniji prilikom prikupljanja Vaših ličnih podataka, a Vaši podaci se ne prenose u zemlje Evropske Unije, zemlje Evropske Ekonomske Zajednice ili zemlje za koje je utvrđeno da pružaju primereni nivo zaštite, koristimo standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske Komisije.

Gde prikupljamo Vaše podatke dok ste u Srbiji, prenos Vaših podataka se vrši u zemlje za koje je od strane Evropske Unije je utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite ili su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili se nalaze na Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti dostupnoj ovde. U slučaju da te zemlje nisu u prethodno navedenim kategorijama, koristimo standardne ugovorne klauzule.

Period čuvanja podataka

Podaci koji su potrebni za otvaranje Vašeg naloga se čuvaju dokle god je Vaš nalog aktivan. Ostali podaci poput podataka o plaćanjima i rezervisanim avanturama, ili prepiske sa nama se čuvaju duži vremenski period radi ostvarivanja zakonskih obaveza ili ukoliko je u našem legitimnom interesu da ih čuvamo duže.

Vaša Prava

 1. Pravo na pristup
  Možete nas uvek kontaktirati da saznate da li se Vaši podaci obrađuju, i ako je to slučaj da im pristupite i da dobijete dodatne informacije o svrsi, načinu, primaocima, kopije Vaših ličnih podataka i slično.
 2. Pravo na ispravku
  Ukoliko mislite da su neki od Vaših podataka neispravni ili zastareli, možete ih ispraviti kroz Vaš korisnički nalog ili nas kontaktirajte kako bismo ih ispravili.
 3. Pravo na brisanje
  U slučajevima gde se steknu zakonski uslovi, a Vi tražite brisanje Vaših podataka, mi ćemo ispuniti Vaš zahtev.
 4. Pravo na ograničavanje obrade
  Možete podneti zahtev da ograničite obradu podataka u slučajevima predviđenim zakonom (npr. gde su Vaši podaci netačni).
 5. Pravo na prenosivost podataka
  Mi Vam dostavljamo podatke u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku. Vi imate pravo da zahtevate da se ti podaci dostave drugom rukovaocu ukoliko su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi.
 6. Pravo na prigovor
  U svakom trenutku možete podneti prigovor na obradu Vaših podataka. Ukoliko se Vaši podaci obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje povezano sa direktnim oglašavanjem mi ćemo prestati da obrađujemo podatke u te svrhe.
  U slučajevima gde se Vaši podaci obrađuju na osnovu legitimnog interesa ili je obrada neophodna radi ostvarenja javnog interesa ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja, mi ćemo prestati da obrađujemo Vaše podatke, osim ukoliko zakonit osnov za obradu preteže nad Vašim interesima ili slobodama ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva.
 7. Pravo na opoziv pristanka
  Ukoliko se Vaši podaci obrađuju na osnovu pristanka, uvek možete opozvati pristanak (npr. ukoliko ste dali Vaš pristanak da se Vaši podaci obrađuju u svrhe direktnog oglašavanja). Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.
 8. Korišćenje „kolačića“
  Naš sajt koristi kolačiće. Za vište informacija o njihovoj upotrebi posetite našu Politiku o kolačićima. Gde kolačići obrađuju i lične podatke, i ova politika se primenjuje.

Pravo na pritužbu Povereniku ili nadzornim telima u Evropskoj Uniji

Ukoliko smatrate da obrađujemo Vaše podatke suprotno Zakonu, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja izaštitu podataka o ličnosti. Poverenika možete kontaktirati odlaskom na elektronsku prezentaciju.

Ukoliko se nalazite na teritoriji Evropske Unije u trenutku prikupljanja Vaših podataka, možete se obratiti telu nadležnom za nadzor nad sprovođenjem Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ili nacionalnog zakona. Lista tih tela se nalazi ovde.