1. O PRUŽAOCU USLUGA

 1. JELENA PETKOVIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE CRYSTAL MOBILE NIŠ je inovativno-tehnološka kompanija registrovana 19.10.2012. godine u Nišu, sa poslovnim sedištem u ulici Mokranjčeva 82/12, MB: 62981474, PIB: 107775009 (u daljem tekstu: Operator platforme ili Operator).
 2. Operator je u okviru svoje poslovne delatnosti razvio Svood- inovativnu platformu koja na jednom mestu svojim korisnicima omogućava, s jedne strane, oglašavanje i nuđenje Avanturističkih akcija a, s druge strane pronalaženje, rezervisanje i učešće u aktivnostima, akcijama i pohodima koji menjaju iskustvo uživanja u prirodnim lepotama Republike Srbije i podižu ga na viši nivo (u daljem tekstu: Platforma).
 3. Platforma pruža isključivo usluge oglašavanja poseta u prirodi, razgledanja prirodnih lepota Srbije, te učešće u aktivnostima koje imaju za cilj uspostavljanje novih poznanstava, uživanje u prirodi i slično a sve u okviru avanturističkih akcija koje oglašavaju Partneri koji su licencirani vodiči.
 4. Ovim Opštim uslovima korišćenja Platforme (u daljem tekstu: Opšti uslovi), Operator platforme propisuje, uređuje i definiše uslove pod kojima Posetioci mogu posećivati Sajt i surfovati kroz njegove stranice tj. uslove pod kojima Korisnici mogu koristiti Platformu, otvoriti i uređivati korisnički Nalog, oglašavati, nuditi, pretraživati, pronalaziti i rezervisati Uslugu, kao i druga pitanja od značaja za rad, razvoj i funkcionisanje Platforme.

2. ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA

Za potrebe ovih Opštih uslova, osim ako nije drugačije navedeno u jednom ili više pojedinačnih članova i/ili stavova istog, sledeći pojmovi će imati opisano značenje:

 1. Operator platforme/Operator je privredni subjekt JELENA PETKOVIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE CRYSTAL MOBILE NIŠ, koje je osnovano i posluje u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije, sa poslovnim sedištem u Nišu, ulica Mokranjčeva 82/12, matični broj: 62981474, PIB: 107775009 a koje je u okviru svoje poslovne delatnosti 62.01. – Računarsko programiranje, primenom stručnih znanja i veština u oblasti informacionih tehnologija i interneta, razvilo platformu Svood;
 2. Platforma predstavlja digitalni servis u okviru Sajta koji Korisniku, u načelu, pruža uslugu oglašavanja odnosno pronalaženja i rezervisanja Avanturističkih akcija, a koji se sastoji iz skupa i/ili niza usluga, servisa, mogućnosti i slično. U tehničkom smislu, Platforma je skup svih kodova, linija kodiranja, redosleda tih kodova koje je osmislio i implementirao Operator platforme u svrhu pokretanja, vođenja i održavanja ove Platforme, te skupovi svih podataka koje je izgradio, prikupio, obradio, sistematizovao ili koji će u budućnosti izgrađivati, prikupljati, obrađivati, sistematizovati i slično, bez obzira na to u kom obliku su isti izraženi, a koji je dostupan široj javnosti a posebno registrovanim korisnicima Platforme;
 3. Sajt je skup jedne ili više stranica izrađen u odgovarajućim programskim jezicima koje sadrže tekst, fotografije, video snimke kao i drugi multimedijalni sadržaj koji je dostupan Posetiocima na web lokaciji https://www.svood.co/, uključujući i sve poddomene, koju je registrovao i čiji je jedini i isključivi vlasnik Operator platforme;
 4. Opšti uslovi korišćenja Platforme predstavljaju ovaj dokument kako u celosti tako i njegove pojedinačne delove, članove, stavove, podstavove, uslove i slično;
 5. Ugovor je jedan pojedinačan i/ili svaki ugovor po pristupu koji:
  1. Partner kao Korisnik Platforme zaključuje sa Operatorom platforme pritiskom na opciju “Prihvatam” tamo gde je predviđen izbor takve opcije prilikom otvaranja Naloga a kojim se uređuju poslovni odnosi između navedenih ugovornih strana;
  2. Avanturista zaključuje sa Partnerom prilikom rezervisanja učešća u Avanturističkoj akciji pritiskom na opciju “Prihvatam” tamo gde je predviđen izbor takve opcije a kojim se uređuju međusobna prava i obaveze povodom učešća u konkretnoj Akciji;
 6. Posetilac označava bilo kojeg korisnika interneta koji pristupa Sajtu, bez obzira na to da li Sajtu pristupa direktnim ukucavanjem adrese Sajta (domen) ili neke od njegovih strana (URL) u internet pregledač (browser), ili putem klika sa profila, naloga, stranica, oglasa, referala sa društvenih mreža i/ili pretraživača;
 7. Korisnik Platforme ili Korisnik je zajednički termin koji se koristi za istovremeno označavanje Partnera i Avanturista;
 8. Partner predstavlja fizičko i/ili pravno lice koje poseduje sledeće osobine:
  1. Raspolaže odgovarajućim stručnim znanjima, praktičnim veštinama, sposobnostima te iskustvom potrebnim za organizovanje i bezbedno vođenje grupa i pojedinaca u prirodi,
  2. Poseduje odgovarajuću licencu za vođenje planinarskih akcija koju je izdao nadležan organ;
  3. član je određenog planinarskog društva;
  4. zaključilo je ugovor o saradnji sa Operatorom platforme, u cilju oglašavanja, promovisanja, pronalaženja novih klijenata i drugih lica zainteresovanih za učešće u Avanturističkoj akciji koje osmišljava, planira, organizuje, sprovodi i/ili realizuje Avanturističku akciju, i koje, zaključenjem posebnog ugovora sa Operatorom platforme, istovremeno daje Operatoru platforme i odgovarajuće Izjave o garanciji
 9. Izjave o garanciji predstavljaju jednu ili više izjava i potvrda koje Partner daje ili će dati Operatoru platforme, u toku i povodom trajanja poslovnog odnosa između Partnera i Operatora, bez obzira na to da li se one daju u jednom ili u više nezavisnih dokumenata;
 10. Avanturista je korisnik Platforme koji je angažovao Partnera radi učešća u Avanturističkoj akciji, bez obzira na njegovo državljanstvo i bez obzira na stepen poznavanja pravila planinarenja i praktičnih veština u planinarenju a koji, na ime angažovanja Partnera, plaća odgovarajuću Cenu Avanturističke akcije preko Operatora platforme posredstvom Posrednika plaćanja;
 11. Avanturistička akcija je jedan ili skup više aktivnosti koje samostalno osmišljava, planira, nudi, organizuje, sprovodi i/ili realizuje Partner;
 12. Rezervacija označava poručivanje, kupovinu i plaćanje učešća u Avanturističkoj akciji;
 13. Cena predstavlja novčani izraz vrednosti usluge koju Partner nudi Avanturisti i koju isti plaća na ime pružene usluge učešća u Avanturističkoj akciji izraženu u dinarima kao zakonskom sredstvu plaćanja u Republici Srbiji i/ili u stranoj valuti;
 14. Program akcije je detaljan narativni opis Avanturističke akcije tj. program i plan aktivnosti koji je samostalno osmislio Partner za svaku pojedinačnu Avanturističku akciju koji uključuje relevantne podatke o samoj akciji, informacije i instrukcije za sigurno i bezbedno planinarenje, sva uputstva, opise te sve ono što je potrebno za sigurnu, bezbednu i uspešnu realizaciju Avanturističke akcije.
 15. Osim ako drugačije nije utvrđeno u ovim Opštim uslovima:
  1. Reči i izrazi označeni u množini obuhvataju jedninu i obrnuto;
  2. Reči i izrazi označeni korišćenjem svršenih glagolskih oblika odnose se i na nesvršene glagolske oblike i obrnuto;
  3. Reči i izrazi kojima su u ovim Opštim uslovima označeni i izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve diskriminacije, prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose;
  4. Naslovi su uključeni samo iz praktičnih razloga i ne utiču na tumačenje ovih Opštih uslova.

3. USLOVI PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SAJTA I PLATFORME

Posetilac Sajta ima pravo da:

 1. pretražuje sadržaj svih stranica Sajta;
 2. uz isključivo prethodnu, izričitu i pismenu saglasnost Operatora platforme koristi neki od materijala i sadržaja objavljenih na Sajtu uz obavezno navođenje izvora u vidu imena Sajta/Platforme i web adrese;
 3. umnožava ili štampa informacije i podatke isključivo i samo za ličnu upotrebu i ni pod kojim uslovima za komercijalne svrhe;
 4. otvori korisnički Nalog.

4. POSEĆIVANJE SAJTA

 1. Posetilac Sajta može slobodno i neometano pristupiti sadržaju Sajta što podrazumeva posećivanje čitavog sajta, kretanje između stranica, korisničkih profila, pregledavanje i/ili upoređivanje ponude Avanturističkih akcija, stranica koje se odnose na informacije o Operatoru platforme kao i druge stranice.
 2. Posetilac Sajta neće imati pristup zaštićenom i zaključanom delu Platforme kojem se može pristupiti isključivo registrovanjem i otvaranjem korisničkog naloga.
 3. Posetom Sajtu, Posetilac se obavezuje da neće neovlašćeno koristiti korisničke naloge drugih Korisnika Platforme niti pristupati zaštićenom delu Platforme kako bi dobio dublji uvid u rad i funkcionisanje Platforme.
 4. Prilikom pristupanju Sajtu, Posetilac se obavezuje da će poštovati uslove propisane ovim Opštim uslovima korišćenja sajta. Ukoliko Posetilac ne bude poštovao iste, biće dužan da nadoknadi svu štetu Operatoru platforme.

5. REGISTRACIJA KORISNIKA

 1. Posetilac Sajta ima pravo da se registruje na Platformi i otvori Korisnički nalog, čime postaje Korisnik Platforme bilo u svojstvu Avanturiste, bilo u svojstvu Partnera.
 2. Otvaranjem Korisničkog naloga, Korisnik stiče određena prava i privilegije kao što su otvaranje i vođenje korisničkog Profila, pravo unošenja, menjanja, uređivanja identifikacionih i drugih podataka o sebi, ističe svoje preferencije u pogledu putovanja, avantura, uspostavlja i održava kontakte sa drugim Korisnicima, povezuje se i sprijateljuje sa njima,
 3. Korisnik Platforme koji se putem Platforme registruje kao Avanturista ima pravo da:
  1. uspostavlja i održava kontakt sa Partnerom radi razmene potrebih informacija o Avanturističkoj akciji;
  2. se prijavi za željenu Avanturističku akciju Partnera;
  3. učestvuje u njegovoj realizaciji;
  4. ocenjuje realizaciju same Akcije;
  5. ocenjuje pouzdanost, srdačnost, posvećnost Partnera i
  6. druga prava utvrđena posebnim ugovorom koji se zaključuje između njega i Partnera povodom učešća u konkretnoj Avanturističkoj akciji.
 4. Korisnik Platforme koji se putem Platforme, registruje kao Partner ima pravo da:
  1. oglašava ponude za Avanturističke akcije koje planira da organizuje u određenom vremenskom periodu;
  2. uspostavlja i održava kontakt sa Avanturistom radi razmene potrebih informacija o Avanturističkoj akciji;
  3. ostvaruje zaradu na osnovu pruženog paketa usluga;
  4. prava utvrđena posebnim ugovorom koji se zaključuje između njega i Operatora platforme povodom njihovog poslovnog odnosa te
  5. prava utvrđena posebnim ugovorom koji se zaključuje između njega i Avanturiste povodom učešća u konkretnoj Avanturističkoj akciji.

6. USLOVI OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA KORISNIČKOG NALOGA

 1. Otvaranje Korisničkog naloga
  1. Nalog može otvoriti, voditi, održavati i koristiti isključivo punoletno lice koje je navršilo najmanje 18 godina života.
  2. Ukoliko Korisnik ima državljanstvo, prebivalište i/ili boravište u državi u kojoj je propisana viša starosna granica za sticanje punoletstva i poslovne sposobnosti od one navedene podstavom 6.1.1. ovog člana, onda će se primenjivati pravna norma te države koja propisuje višu granicu.
  3. Korisnik može otvoriti samo jedan Korisnički nalog, koji će se voditi na njegovo ime i koji će sadržati relevantne podatke o samom Korisniku.
  4. Prilikom otvaranja korisničkog naloga, Korisnici su dužni da Operatoru platforme saopšte i daju tačne, potpune i pouzdane informacije o svom identitetu, uključujući i podatke kao što su ime i prezime, kontakt e-mail adresa, broj mobilnog telefona, adresa prebavilašta/boravišta i eventualno druge potrebne podatke.
  5. Za tačnost, pouzdanost i potpunost podataka unetih pri otvaranju i kasnijem vođenju naloga, njihovo očuvanje kao i za tačnost podataka unetih u korisnički profil isključivo je odgovoran Korisnik.
 2. Vođenje Korisničkog naloga
  1. Korisnik Platforme će imati isključivo pravo i privileguje da uređuje svoj korisnički profil, te da upisuje, unosi, dodaje nove informacije o sebi, menja postojeće informacije o sebi.
  2. Korisnik Platforme je isključivo odgovoran za podatke, fotografije, video snimke, ocene, komentare kao i druge sadržaje koje je objavio na svom korisničkom profilu, na korisničkom profilu drugih korisnika ili u opisu utisaka Avanturističke akcije.
  3. U slučaju da Korisnik ne uređuje i vodi svoj nalog/profil na način kako je to propisano ovim Opštim uslovima, odnosno zlupotrebljava Korisnički nalog tako što uznemirava druge Korisnike Platforme, vređa ih, omalovažava, ponižava i slično, Operator platforme će imati pravo da suspenduje nalog te Korisniku ograniči mogućnost korišćenja Platforme. Istovremeno, ukoliko je Korisnik usled nepravilnog, protivpravnog i/ili nezakonitog vođenja svog naloga pričinio kakvu štetu Operatoru, isti zadržava pravo da, ako proceni da je to potrebno, protiv Korisnika inicira i vodi odgovarajuće pravne postupke, radi zaštite svojih prava.
 3. Deaktiviranje Korisničkog naloga
  1. Korisnik ima pravo da deaktivira svoj Korisnički nalog s tim da:
   1. Avanturista može deaktivirati svoj nalog nakon davanja ocene zadnjoj Avanturističkoj akciji u kojoj je učestvovao, dok
   2. Partner to može učiniti nakon realizacije svih planiranih, oglašenih i rezervisanih Avanturističkih akcija.
  2. Deaktiviranje predstavlja privremeni prestanak aktivnog korišćenja Platforme uz očuvanje i zadržavanje korisničkog Profila, postojećih ocena i komentara i uz očuvanje mogućnosti da drugi Korisnici Platforme šalju poruke.
  3. Deaktiviranje se vrši tako što Korisnik šalje zahtev Operatoru platforme za gašenje naloga.
  4. Ponovno aktiviranje Korisničkog naloga se vrši kontaktiranjem Operatora platforme.
 4. Brisanje Korisničkog naloga
  ol style=”list-style-type: lower-latin;”>
 5. Korisnik ima pravo da trajno ugasi svoj Korisnički nalog i izbriše svoj Korisnički profil.
 6. U slučaju da nakon brisanja Korisničkog naloga, Posetilac bude poželeo da koristi Platformu u svojstvu Korisnika, moraće da registruje novi nalog i ispoštuje pravila procedure koja se odnose na otvaranje novog naloga a koja važe u trenutku ponovnog otvaranja Naloga.
 • Bezbednost naloga
  1. Isključiva odgovornost Korisnika za čuvanje pristupnih podataka
   1. U toku trajanja korisničkog svojstva, Korisnik se obavezuje i biće jedino i isključivo odgovoran za očuvanje poverljivosti lozinke i/ili drugih parametara koje isti koristi za pristupanje Platformi i njeno korišćenje.
   2. Korisnik se obavezuje da lozinku i/ili pristupne parametre neće davati trećim licima na korišćenje odnosno da neće ni na koji način ugroziti, kompromitovati, neovlašćeno davati ili na drugi način činiti dostupnim Platformu trećim licima.
   3. Ukoliko Korisnik, suprotno ovim Opštim uslovima, svesno i namerno omogući trećim licima da koriste njegov Korisnički nalog, pa oni, bez znanja Korisnika, rezervišu učešće u nekoj Avanurističkoj akciji, smatraće se da je to učinio Korisnik i isti će biti dužan da izvrši plaćanje rezervisane Akcije, čak i u slučaju da ne učestvuje u istoj.
   4. Takođe, ukoliko Korisnik, suprotno ovim uslovima, omogući trećim licima da koriste njegov Korisnički nalog, te njihovi postupanjem nastane kakva šteta za Operatora platforme i/ili drugog Korisnika, odgovornost za naknadu te štete biće isključivo na Korisniku.
  2. Dužnost obaveštavnja o neovlašćenom pristupanju i/ili korišćenju Platforme
   1. Korisnik je dužan da Operatora platforme odmah i bez odlaganja na pouzdan način obavesti o bilo kom neovlašćenom pristupu njegovom profilu, korišćenju lozinke i/ili pristupnih parametara, kao i da preduzme sve razumne mere radi ograničavanja trećim licima mogućnosti da koriste Platformu.

7. KRAĐA ILI GUBITAK PLATNE KARTICE

U slučaju da Korisnik izgubi platnu karticu preko koje vrši ili će vršiti plaćanje Avanturističke akcije ili mu ista bude ukradena, o tome je dužan da odmah i bez odlaganja na pouzdan način obavesti Operatora platforme.

8. KORISNIČKA PODRŠKA

 1. Operator platforme će Korisnicima pružati blagovremenu, tačnu, potpunu pomoć i objašnjenja, prema najboljim informacijama koje Operator ima u trenutku pružanje iste.
 2. Korisnička podrška pruža se posebno pre i nakon realizacije Avanturističke akcije, a u toku realizacije istog pružaće se u onom obimu i u onoj meri u kojoj je to realno moguće, imajući u vidu da predstavnici Operatora neće biti fizički prisutni pri realizaciji Avanturističke akcije.
 3. Korisnička podrška će se pružati u dobroj veri.

9. AVANTURISTIČKA AKCIJA

 1. Oglašavanje
  Partner oglašava Avanturističku akciju kreiranjem posebnog događaja u kome detaljno prikazuje plan i Program akcije koji, između ostalog sadrži podatke o:

  1. Planiranom datumu, vremenu i mestu otpočinjanja Avanturističke akcije odnosno njenog okončanja;
  2. Vremenskom trajanju Akcije, dužine eventualnih staza kojima će se sprovoditi Avanturistička akcija;
  3. Težini Akcije, nadmorskoj visini, potrebnoj fizičkoj spremi i opremi koja je potrebna radi uspešnog otpočinjanja i sprovođenja Akcije;
  4. Ceni za učešće u Akciji i broju slobodnih mesta;
  5. Posebnim uslugama koje se nude u okviru Akcije kao i
  6. Ostale informacije i napomene od značaja za potpuno informisanje Avanturiste o samoj Akciji.
 2. Pretraživanje
  1. Operator platforme omogućava Korisniku da istražuje i pretražuje aktivne oglašene Avanturističke akcije prema određenim kriterijumima i filtrira ih prema svojim potrebama.
  2. Pretraživanje se vrši ukucavanjem u za to predviđeno polje odgovarajućih parametara za pretraživanje koji su relevantni za Korisnika kao što su destinacije, lokacija, datum i broj polaznika u Avanturističku akciju i slično.
 3. Prijava učešća i rezervacija
  1. Kada Korisnik pronađe odgovarajuću Avanturističku akciju, može se prijaviti da učestvuje u njoj klikom na odgovarajuće dugme, čime rezerviše svoje mesto.
  2. U slučaju da je Korisnik već prijavljen na Platformi, biće odveden na stranicu na kojoj će definitivno potvrditi učešće u Avanturističkoj akciji.
  3. Ukoliko Korisnik nije prijavljen, najpre će morati da se prijavi, nakon čega će mu biti omogućeno da potvrdi učešće u Avanturističkoj akciji.
  4. Ukoliko Posetilac nema otvoren nalog, Sajt će mu najpre omogućiti da otvori Korisnički nalog, nakon čega će moći da potvrdi svoje učešće.

10. REALIZACIJA AVANTURISTIČKE AKCIJE

 1. Avanturistička akcija se mora u potpunosti realizovati na način, vreme i pod uslovima koje je Partner oglasio.
 2. U slučaju da Partner ne realizuje Avanturističku akciju na način i pod uslovima koji su opisani u oglasu, Avanturista će imati pravo ulaganja reklamacije i inicirati interni postupak za mirno rešavanje nesuglasica.
 3. Detaljnije uređenje prava i dužnosti Avanturiste i Partnera vrši se posebnim ugovorom koji se zaključuje trenutkom prijavljivanja na Avanturističku akciju i rezervacijom mesta.

11. CENA UČEŠĆA U AVANTURISTIČKOJ AKCIJI

 1. Na ime učešća u Avanturističkoj akciji, Avanturista će biti dužan da plati naknadu koja će biti utvrđena u jedinstvenom iznosu u dinarima ili u stranoj valuti, s tim da se naplata ima izvršti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja (u daljem tekstu: Cena).
 2. Visinu Cene Avanturističke akcije određuje Partner, a naplata se vrši od strane Operatora platforme preko Posrednika plaćanja.
 3. Cena ne uključuje bilo kakve troškove usluga koje pruža Posrednik plaćanja a koje se plaćaju prema uslovima koje je isti definisao.

12. IZJAVA O KONVERZIJI

 1. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

 2.  Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju po istom kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

13. IZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

 1. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

 2. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

14. OTKAZIVANJE UČEŠĆA I NAKNADA

 1. Avanturista ima pravo da odustane od učešća u Avanturističkoj akciji, o čemu je dužan da obavesti Partnera putem Platforme.
 2. Datum otkaza učešća predstavlja osnov za obračun naknade koja se procentualno izražava u odnosu na ukupnu Cenu Avanturističke akcije.
 3. Osim ukoliko Partner nije drugačije definisao u Programu akcije, primenjivaće se sledeća pravila za obračun naknade iz stava 2. ovog člana:
  1. Ukoliko Avanturista blagovremeno otkaže učešće tj. najkasnije 14 dana pre otpočinjanja Avanturističke akcije, Partner neće imati pravo ni na kakvu naknadu.
  2. Ukoliko Avanturista otkaže učešće u Avanturističkoj akciji neblagovremeno, odnosno 13-7 dana pre otpočinjanja iste, Partner ima pravo na 50% Cene, dok se preostali iznos biti vraćen Avanturisti;
  3. Otkaže učešće 6 dana pre otpočinjanja Avanturističke akcije, Partner zadržava iznos Cene u celosti.
 4. Partner ima mogućnosti da na drugačiji način reguliše svoje otkazne uslove i rokove koji se mogu razlikovati od onih navednih u stavu 3. ovog člana, a Avanturista, rezervisanjem Avanturističke akcije, daje svoju saglasnost na otkazne rokove koje je Partner odredio.
 5. Partner neće imati pravo na naknadu Cene u slučajevima kada Avanturista otkaže učešće u Avanturističkoj akciji usled objektivnih okolnosti koje sprečavaju ili onemogućavaju učešće u istoj i to:
  1. Nastupanja smrti Avanturiste, s tim da dužnost obaveštavanja o ovoj činjenici prelazi na najbližeg živog srodnika trenutkom smrti;
  2. Smrti supružnika, vanbračnog partnera, deteta, krvnog srodnika u pravoj liniji, roditelja, brata ili sestre, usvojenika i usvojioca, tazbinskog srodnika do drugog stepena zaključno;
  3. Poziva na vojnu vežbu, elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa države u kojoj se organizuje Avanturistička akcija;
  4. Iznenadne i neočekivane bolesti Avanturiste, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre, usvojenika i usvojioca. Za potrebe ovog podstava, pod iznenadnom bolešću ovih lica smatraće se od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorene ture.
 6. U slučaju nastupanja okolnosti iz stava 5., tačka 2-4 ovog člana, Avanturista je dužan da Partneru, putem Platforme, u roku od 30 dana od nastupanja činjenice iz stava 5. ovog člana, dostavi odgovarajući dokaz i to:
  1. U slučaju podstava 8.2.2. Avanturista – umrlicu, potvrdu o smrti, izvod iz matične knjige umrlih ili bilo koji drugi dokument koji je izdat od strane nadležnog organa kojim se potvrđuje činjenica smrti;
  2. U slučaju podstava 8.2.3. Avanturista – poziv za vojnu vežbu ili odluku nadležnog organa o uvođenju vanrednog stanja;
  3. U slučaju podstava 8.2.4. Avanturista – potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost odlaska u Avanturističku akciju.
 7. U slučaju da Avanturista propusti rok propisan stavom 6. ovog člana, isti neće imati pravo na povraćaj.
 8. U slučaju da je u bilo kojoj od situacija opisanih u stavu 2. ovog člana od Avanturiste naplaćena Cena, ista će biti nadoknađena što pre i bez odlaganja, nakon prezentovanja dokaza iz stava 3. ovog člana.

15. POVRAĆAJ SREDSTAVA

 1. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [upisati IME_PRODAJNOG_MESTA] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

16. IZJAVA O PDV-U

 1. Svood platforma nije u sistemu PDV-a

17. MEĐUSOBNO OCENJIVANJE KORISNIKA I AVANTURISTIČKIH AKCIJA

 1. Ocenjivanje
  1. Ocenjivanje je aktivnost Avanturiste koja pozitivno utvrđuje odnos prema Avanturističkoj akciji i podstiče Partneri da poboljšaju uslove pod kojima pružaju svoje usluge.
 2. Svrha ocenjivanja
  1. Ocenjivanje ima za cilj da se Korisnicima olakša odluka za učešće u određenoj Avanturističkoj akciji odnosno utvrdi pouzdanost Partnera kao i omogući kontrolu kvaliteta pruženih usluga.
 3. Uticaj ocenjivanja
  1. Značaj ocenjivanja ogleda se u tome što će Partneri na Platformi biti poređani po prosečnoj oceni i to od Partnera koji je najbolje ocenjen do Partnera koji je ocenjen najslabijom ocenom.
  2. Redosled Partnera na platformi menja se shodno promeni ocena.
 4. Osnov ocenjivanja
  1. Ocenjivanje se vrši jedino na osnovu sopstvenog i ličnog iskustva, a kako bi moglo i budućim Avanturistima.
  2. Oceniti se može samo Partner koji je organizovao Avanturističku akciju u kojoj je Avanturista učestvovao kao i sama Avanturistička akcija.
 5. Javnost ocenjivanja
  1. Ocenjivanje se vrši javno.
  2. Ocene prikazane na Platformi predstavljaju izraz volje Avanturista i njihov pogled na rad Partnera.
  3. Objavljivanje ocena na Platformi nije niti mogu predstavljati stav, ocenu i/ili komentar Operatora platforme niti se može smatrati odnosno pripisati Operatoru platforme.
 6. Pravo ocenjivanja
  1. Avanturista ima pravo da oceni Partnera u čijoj je organizaciji i pratnji je učestvovao u Avanturitičkoj akciji.
  2. Avanturista nakon završetka Avanturističke akcije može oceniti Partnera najkasnije u roku od 15 dana od završetka Avanturističke akcije.
 7. Predmet ocenjivanja
  1. Avanturista ocenjuje Partnera u smislu njegovih organizacionih sposobnosti, posvećenosti realizaciji Avanturističke akcije, komunikativnosti, sposobnost da se izađe u susret potrebama Učesnicima Avanturstičke akcije kao grupi i Avanturisti kao pojedincu.
 8. Pravila ocenjivanja
  1. Ocenjivanje je javno i vrši se brojčano i opisno.
  2. Brojčano ocenjivanje se vrši na skali od jedan do pet pri čemu jedinica predstavlja negativnu ocenu, dok je broj pet najviša ocena.
  3. Opisno ocenjivanje se vrši obrazlaganjem brojčane ocene koja je data, s tim da opisna ocena ne sme sadržati reči koje su uvredljive, kojima se iskazuje netrpeljivost, diskriminacija, podstiče nasilje ili na drugi način ugrožavaju prava Korisnika i krši zakon.
  4. Ukoliko Korisnik objavi bilo kakav uvredljiv sadržaj, kojim se može naneti šteta Partnerima i drugim korisnicima, Korisnici se mogu obratiti Operatoru platforme kako bi isti uklonio.
 9. Operator će nastojati da vrši pregled svih ocena i sugestija Avanturista i bilo kog Korisnika sajta, biće spreman da pomogne Avanturistima i ostalim korisnicima, ali svakako ne preuzima bilo kakvu odgovornost u vezi realizacije Avanturističke akcije. Shodno tome, Operator platforme predlaže da se sve žalbe na rad Partnera ili radnje ostalih učesnika akcije upute direktno Partnerima.

18. PRITUŽBE KORISNIKA

 1. Operator platforme će omogućiti Korisniku da podnese pritužbu u vezi i povodom:
  1. Ponašanja drugog Korisnika,
  2. Realizacije Avanturističke akcije
  3. Ocene Korisnika, ukoliko smatra da su neosnovane.
 2. Postupak postupanja i ocenjivanja ovih pritužbi uređen je posebnim pravilnikom.

19. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI OPERATORA

 1. Ukoliko, uprkos težnji da sve informacije koje se objavljuju na Sajtu budu istinite i precizne, dođe do bilo kakve materijalne ili nematerijalne štete kao što su: fizičke povrede ljudi, šteta nastala usled loše organizacije, greške ili propusta Partnera, uništenje, oštećenje ili gubitak ličnih stvari Avanturiste ili Partnera, Operator platforme neće biti odgovoran.
 2. Partner je jedino odgovorno lice ukoliko da neistinite ili nepotpune informacije, pa usled toga dođe do nastupanja štete za Avanturistu.
 3. Operator platforme ne može biti odgovoran ni za ponašanje i rad drugih Korisnika Sajta bilo da je u pitanju nezakonito ili neprimereno ponašanje Avanturista u Avanturističkoj akciji ili je u pitanju nezakonito ili neprimereno postupanje korisnika sajta putem interneta na platformi.
 4. Operator platforme i Partner neće biti odgovorni za gubitak lične dokumentacije Avanturiste ili za njegove lične stvari, niti za propuste u nabavljanju potrebne dokumentacije u skladu sa pravom države u kojoj se realizuje Avanturistička akcija. Operator platforme neće biti odgovoran ni za bilo koji drugi vid nemogućnosti uživanja usluga koje pruža Partner zbog neispunjavanja zakonskih uslova države u kojoj se realizuje Avanturistička akcija ili nemogućnosti korišćenja Sajta.
 5. Operator platforme neće biti odgovoran za bilo kakvo kršenje Ugovora ili povredu Opštih uslova poslovanja od strane drugih korisnika Sajta ili učesnika prilikom realizacije Avanturističke akcije.
 6. Operator platforme ne daje garancije da će Sajt neprekidno funkcionisati ili da se neće javiti greške u funkcionisanju poput kašnjenja ili prekida rada Sajta. Operator platforme će preuzeti sve neophodne mere da se kvarovi u radu saniraju, ali ne preuzima odgovornost za kvarove, tehničke greške, gubitak podataka, softverske greške i uopšte sve vidove tehničkih propusta u radu Sajta.
 7. Operator platforme ima prava da vrši izmene svojih usluga ili izmene sajta, kao i da otkaže svoje usluge tako da u skladu sa tim zadržava pravo da ograniči registrovanim korisnicima pristup sajtu ili nekim delovima Sajta za vreme koje je neophodno da se izvrše promene koje su od uticaja na omogućavanje unapređenja rada Sajta.
 8. Operator platforme ne ispituje tačnost informacija koje Partner objavljuje na Sajtu niti vrši proveru validnosti dokumentacije koju Partneri daju. U vezi sa tim Operator platforme ne može biti odgovoran za neispravnost informacija pruženih na Sajtu niti nevalidnost pružene dokumentacije.
 9. Operator platforme ne odgovara ni za slučaj nemogućnosti realizacije Avanturističke akcije zbog nastupanja vanrednih okolnosti koje se mogu podvesti pod višu silu ili u slučaju da realizacija Avanturističke akcije bude onemogućena merama država i/ili centralnih i/ili regionalnih vlasti a kojima se ograničava mogućnost slobodnog kretanja i realizacije same akcije.
 10. Operator platforme neće biti odgovoran ni za slučaj raskida ugovora od strane Partnera iz bilo kog razloga. Takođe, Operator neće biti odogovoran ni za promenu dana ili sata otpočinjanja ture, promenu maršute putovanja i slično koju samoinicijativno izvrši Partner bez obzira da li je ta promena opravdana ili neopravdana.
 11. Operator platforme neće biti odgovoran ni za slučaj da Partner ili treća lica koja predstavljaju neposredne saradnike Partnera povrede lična prava Avanturiste, uključujući i prava intelektualne svojine.
 12. Operator platforme ne može biti odgovoran za bilo kakve troškove ili povrede koje nastanu zato što se Avanturista ne osigura od opasnih aktivnosti ili što Partner propusti da upozori Avanturistu na obavezno osiguranje.

20. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 1. Operator platforme je svoje poslovanje usaglasio sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, tako da lični podaci registrovanog korisnika kao što su: adresa prebivališta/boravišta, broj putne isprave, broj telefona, e-mail adresa, koje Avanturista pruža radi učešća na Avanturističkoj akciji, predstavljaju poslovnu tajnu Operatora platforme i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 2. Avanturista je saglasan da Operator platforme može sve ili pojedine podatke proslediti Partneru za čiju se turu Avanturista prijavio i da ih izuzetno može proslediti licima određenim posebnim propisima.
 3. Pitanje zaštite podataka o ličnosti, postupak zaštite i ostvarivanja prava uređeno je posebnim pravnilikom Operatora platforme.

21. INTELEKTUALNA SVOJINA

 1. Autorska prava Operatora platforme
  1. Operator platforme je jedini, isključivi i trajni nosilac prava intelektualne svojine na celokupnom sadržaju koji čini sastavni deo Sajta, Platforme te ideje za njen rad i funkcionisanje, uključujući i sve pripremne i radne materijale koji uključuju nacrte stranica i Sajta (eng. wireframe), sve radne verzije crteža i grafičkih elementa iskorišćenih na ovom Sajtu, kao i pripremne materijale za njihovu izradu, kao i sadržaja koji se postavi i/ili objavi na Platformi, bez ikakvih predmetnih, vremenskih ili teritorijalnih ograničenja.
 2. Dužnost poštovanja autorskih prava Operatora
  1. Korisnici platforme su dužni da koriste Sajt i Platformu tako da poštuju prava intelektualne svojine Operatora platforme, Korisnika kao i prava svih trećih lica i ni na koji način ne smeju koristiti Sajt i/ili Platformu za kršenje prava intelektualne svojine.
  2. Zabranjeno je:
   1. Korišćenje sadržaja koji predstavlja pravo intelektualne svojine Operatora platforme, a koji je Korisnicima na raspolaganju prilikom korišćenja Sajta i Platforme kao što su svi podaci koji predstavljaju autorsko i srodna prava, softver koji je vezan za platformu, dizajn sajta, pravna pravila, informacije, fotografije, video snimci, ocenjivanje Partnera, zatim podaci koje postavljaju Partneri ili Avanturisti i slično na način koji nije u skladu sa dozvoljenim;
   2. Objavljivanje baze podataka Operatora platforme bez saglasnosti operatora platforme.
 3. Izuzeci
  1. Pod određenim uslovima može se odstupiti od zabrane korišćenja prava intelektualne svojine Operatora platforme, s tim da se mora prethodno pribaviti dozvola koju Operator platforme izdaje u pisanoj formi.
 4. Prenos autorskih prava na Operatora
  1. Avanturista/Partner može pomoću elektroničkih uređaja napraviti jednu ili više fotografija i/ili video zapisa i putem Platforme objaviti ih na stranici Avanturističke akcije.
  2. Svaki sadržaj koji Avanturista ili Partner postavi na Platformi trenutkom objavljivanja na Operatora platforme neopozivo prenosi imovinsku komponentu autorskih prava, te tako objavljeni sadržaj postaje svojina Operatora platforme i time Operator platforme postaje nosilac prava na objavljenom/postavljenom sadržaju, bez ikakve prethodne naknade i/ili izričite saglasnosti i bez ikakve posebne finansijske protivnaknade uključujući pravo korišćenja, umnožavanja, izmene, javnog prikazivanja sadržaja u bilo kom obliku, a sve u svrhu uspešnog poslovanja. Navedeni sadržaj Operator platforme može koristiti u oglašivačke svrhe radi podizanja svesti šire javnosti o postojanju i radu Platforme kroz objavljivanje promotivnih spotova, oglasa, video poruka, fotografija u sredstvima javnog informisanja, u radijskim i televizijskim emisijama, sadržajima kreiranim za društvene mreže, na društvenim mrežama, pretraživačima ili drugim sredstvima informisanja i oglašavanja i isto koristiti u promotivne i druge svrhe Platforme.
  3. U slučaju upload-ovanja fotografija i video zapisa i njihovog objavljivanja u okviru Platforme, smatraće se da je prenos autorskih prava sa Avanturiste ili Partnera na Operatora platforme izvršen bez zaključenja posebnog ugovora, najkasnije u trenutku započinjanja otpremanja autorskog dela na servere Platforme.
 5. Obaveza Korisnika da poštuju autorska prava trećih lica
  1. Zabranjeno je i kršenje prava intelektualne svojine ostalih Korisnika Platforme, bilo da su u pitanju Partneri ili ostali Avanturisti. Kršenje prava intelektualne svojine navedenih lica posredno predstavlja kršenje prava intelektualne svojine samog Operatora platforme, s obzirom na to da svi korisnici platforme Operatoru platforme prenose prava na sadržaju koji bude objavljen na platformi.
  2. Zabranjeno je povređivanje prava intelektualne svojine trećih lica koji nisu registrovani korisnici sajta, a koja se ogleda u tome da registrovani korisnik sajta objavi na platformi sadržaj koji predstavlja tuđe pravo intelektualne svojine. Avanturista/Partner ne sme da na platformi objavljuje autorska dela drugih lica, osim ako ima pismenu saglasnost tih lica koja mora biti data Operatoru platforme u elektronskom obliku, istovremeno sa započinjanjem otpremanja autorskog dela na servere Platforme.
 6. Sankcije nepoštovanja autorskih prava
  1. Ukoliko neki Korisnik bude kršio tuđa prava intelektualne svojine, sadržaj kojim se povređuje pravo drugog biće uklonjen a postoji mogućnost i da Operator platforme korisnika sajta ukloni zbog nepoštovanja prava drugih Avanturista, Partnera, trećih lica ili zbog kršenja prava samog Operatora platforme.
 7. Prijava kršenja autorskih prava
  1. Obaveštenje o kršenju autorskog prava može dati Korisnik ili treće lice čije je pravo povređeno odnosno za maloletna lica njihov zakonski zastupnik.
  2. Ukoliko bilo koji korisnik sajta ima problem sa tim da treće lice neosnovano oglasi njegov sadržaj mora se obratiti korisničkom servisu Operatora platforme, kako bi Operator mogao preduzeti adekvatne mere. Operator platforme će u tom slučaju proceniti da li je nečije pravo zaista prekršeno i u skladu sa tim po potrebi preduzeti određene radnje.
  3. Prijava kršenja autorskog prava mora da sadrži sledeće:
   1. podatke na osnovu kojih Operator platforme može da prepozna sadržaj kojim se povređuje pravo intelektualne svojine nekog lica i koji treba ukloniti, kao i na koji se način krši pravo;
   2. kontakt podatke i lične podatke o podnosiocu zahteva
   3. dokaz da je podnosilac zahteva nosilac prava u odnosu na taj sadržaj;
   4. podatke o mestu na kome se sadržaj nalazi na platformi;
   5. izjavu da je na navedeni način i navedenim sadržajem povređeno pravo i koja se daje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

22. REŠAVANJE NESPORAZUMA I NADLEŽNOST

 1. Mirno rešavanje nesporazuma
  1. U slučaju da sporazum nije moguće rešiti mirnim putem, Korisnik neopozivo izjavljuje i saglašava se sa time da pre eventualnog iniciranja jednog ili više postupaka protiv Operatora platforme, svoj zahtev pokuša da ostvari kroz postupak medijacije.
 2. Obaveznost primene medijacije pre pokretanja sudskog postupka
  1. U slučaju da sporazum nije moguće rešiti mirnim putem, Korisnik neopozivo izjavljuje i saglašava se sa time da pre eventualnog iniciranja jednog ili više postupaka protiv Operatora platforme, svoj zahtev pokuša da ostvari kroz postupak medijacije.
 3. Nadležni sud
  1. U slučaju da se nesporazum ne može rešiti primenom metoda navedenih u stavu 1. i 2. ovog člana, ugovara se isključiva nadležnost važećih propisa Republike Srbije kao i mesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

23. MERODAVNO PRAVO

 1. Ukoliko, uprkos težnji Operatora platforme da stvori siguran i efikasan sistem ponude i tražnje usluga organizovanja i realizacije planinarskih pohoda u pratnji specijalizovanih Partnera, nastane neki spor vezan za Opšte uslove poslovanja, odredbe Ugovora ili spor proizađe iz pružanja usluga, nastane spor koji je vezan za usluge Operatora platforme ili dođe do kršenja nečijih prava i nastanka štete, te ukoliko Avanturista ili Partner odluči da pokrene postupak protiv Operatora platforme ugovara se nadležnost srpskog prava, a mesna nadležnost suda u Nišu. Prema tome ugovara se nadležnost srpskih zakona bez obzira na pravila o sukobu zakona, pa će se svi eventualni sporovi rešavati pred stvarno nadležnim sudom Republike Srbije. Korisnik prihvatanjem Opštih uslova poslovanja Operatora platforme i odredbi Ugovora pristaje na i priznaje nadležnost sudova Republike Srbije.
 2. U pogledu izbora merodavnog prava, Avanturista ne može da se pozove na obavezne odredbe zakona države u kojoj ima prebivalište, osim ukoliko bi primena prava odgovarajuće države bila obavezna shodno Zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja i shodno međunarodnim konvencijama kojima je Republika Srbija pristupila.
 3. Ukoliko dođe do nastanka spora koji je vezan za Opšte uslove poslovanja Operatora platforme, odredbe ugovora, pružanje usluga od strane Operatora platforme, ili dođe do kršenja nečijih prava i nastanka štete, Korisniku se predlaže da o postojanju problema pre nego što pokrene postupak obavesti Operatora platforme kontaktiranjem Korisničkog servisa Operatora platforme.

24. DELIMIČNA NIŠTAVOST

 1. Ukoliko sud ili drugi nadležni organ, nakon sprovedenog odgovarajućeg postupka utvrdi da je jedna ili više odredbi ovih Opštih uslova nezakonita, nevažeća i/ili ništava, smatraće se da ona nije ni sadržana u njima.
 2. Eventualno utvrđivanje nezakonitosti, nevažnosti i/ili ništavosti iz stava 1. ovog člana, neće imati uticaj na punovažnost i ispravnost ostatka Opštih uslova te on ostaje na snazi i dejstvu između Operatora platforme i Korisnika.

25. IZMENE OPŠTIH USLOVA

 1. S obzirom na to da Operator platforme konstantno radi na poboljšanju svojih usluga i na razvoju sajta to zadržava pravo da svoje uslove izmeni. Promene će biti izvršene jedino ukoliko to bude bilo neophodno i razumno i ako su promene takve prirode da ne ispunjavaju i ne štite u dovoljnoj meri interese Operatora platforme, interese Partnera ili Avanturista. Promene se mogu odnositi kako na regulisanje pitanja koja nisu regulisana tako i na upotpunjavanje pravila iz Opštih uslova ili ugovora.
 2. Operator platforme može promeniti uslove u bilo koje vreme, a ukoliko napravi izmene ili dopune uslova obaveštenje će oglasiti na platformi najmanje 8 dana pre stupanja na snagu. Na taj način Operator platforme daje korisnicima priliku da izmenjene Opšte uslove poslovanja pregledaju pre nego što stupe na snagu, osim ako je drugačije propisano zakonom. Kada izmenjeni uslovi stupe na snagu korisnici će biti obvezani njima ako žele da nastave da koristite usluge Operatora platforme. Upotreba platforme od strane korisnika nakon izmenjenih uslova predstavlja prihvatanje promena. Ukoliko korisnici, uprkos želji Operatora platforme da isti budu deo zajednice, ne žele da prihvate nove Uslove, u svakom trenutku mogu obrisati svoj korisnički nalog.

26. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Ovi Opšti uslovi korišćenja Sajta i Platforme stupaju na snagu i počinju da se primenjuju danom njihovog donošenja.

U Nišu, dana __31.05.2022._______

UGOVOR O POSLOVNO –TEHNIČKOJ SARADNJI

Ovaj ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji (u daljem tekstu “Ugovor”) zaključen je elektronskim putem na daljinu i po pristupu, danom kada je Partner podneo zahtev za otvaranje Naloga, između sledećih ugovornih strana:

 1. Jelena Petković PR računarsko programiranje Crystal Mobile Niš, sa poslovnim sedištem u Nišu, ul. Mokranjčeva br. 55, matični broj:62981474, PIB:107775009, koga zastupa direktor Jelena Petković, JMBG: 1210980735034 (u daljem tekstu: Operator platforme),
 2. Partnera kome je, na njegov poseban zahtev, omogućeno da na Platformi oglašava svoje Avanturističke akcije.

U daljem tekstu zajednički označeni kao “Strane”.

UVODNE IZJAVE

 1. Operator platforme je u okviru svoje poslovne delatnosti razvio Svood – inovativnu platformu koja na jednom mestu svojim korisnicima omogućava, s jedne strane, oglašavanje i nuđenje Avanturističkih akcija a, s druge strane pronalaženje, rezervisanje i učešće u aktivnostima, akcijama i pohodima koji menjaju iskustvo uživanja u prirodnim lepotama Republike Srbije i podižu ga na viši nivo (u daljem tekstu: Platforma).
 2. Partner raspolaže potrenim znanjem, veštinama i iskustvom u oblasti organizovanja obilazaka prirodnih lepota, avanturističkih akcija i aktivnosti koje su usmerene da olakšaju učesnicima Avanturističke akcije da obiđu i upoznaju prirodne lepote Srbije i želi da oglasi Avanturističke akcije široj javnosti.
  Posedujući odgovarajuća specijalizovana znanja i profesionalno iskustvo u izradi softverskih rešenja, Operator platforme u poziciji je da Partneru ponudi tehnička rešenja iz oblasti informacionih tehnologija koja će omogućiti Partneru da dopre do šire javnosti, uključujući i usluge omogućavanja mesta na platformi organizovanoj za reklamiranje Avanturističkih akcija.
 3. Partneru su potrebne usluge oglašavanja Avanturističkih akcija i želi da ih oglasi putem Platforme.
 4. Imajući u vidu gore navedene okolnosti, Partner i Operator platforme žele da uspostave poslovno-tehničku saradnju te pristupaju uređenju međusobnih odnosa i prava i obaveza na način definisan ovim Ugovorom.

Imajući u vidu napred navedeno, Strane su se saglasile u svemu kako sledi:

1. PREDMET UGOVORA

 1. PREDMET UGOVORA
  1. Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih prava i obaveza između Strana u pogledu želje Avanturiste da učestvuje u Avanturističkoj akciji koju samostalno organizuje Partner, a koju je isti oglasio na Platformi po jedinstvenoj Ceni i Programu Avanturističke akcije.

2. ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA

 1. ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA
  Osim ako nije drugačije navedeno u jednom ili više pojedinačnih članova i/ili stavova istog, sledeći pojmovi će imati opisano značenje:

  1. Ugovor je ovaj ugovor zaključen između Avanturiste i Partnera, a kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana povodom učešća Avanturiste u Avanturističkoj akciji u samostalnoj organizaciji i pratnji Partnera;
  2. Partner je ugovorna strana ovog Ugovora, koji može biti član određenog planinarskog društva u Srbiji, koji raspolaže odgovarajućim stručnim znanjima, praktičnim veštinama, sposobnostima te iskustvom potrebnim za samostalno organizovanje i bezbedno vođenje grupa i pojedinaca u prirodi, a pre svega planinama te održavanje jedne ili više Avanturističkih akcija na osnovu čega mu je od strane nadležnih organa izdata odgovarajuća licenca i koji je pri uspostavljanju poslovnih odnosa sa Operatorom platforme dao odgovarajuće Izjave o garanciji;
  3. Avanturista je korisnik Platforme koji je na istoj pronašao oglas i odlučio da angažuje Partnera radi učešća u Avanturističkoj akciji a koji, na ime angažovanja Partnera, plaća odgovarajuću Cenu Avanturističke akcije posredstvom Operatora platforme;
  4. Učesnik ili Učesnici je jedan ili više lica koje, pored Avanturiste i Partnera, učestvuje/ju u Avanturističkoj akciji a u koje se podrazumevaju i lica koje je Partner angažovao u cilju sprovođenja iste kao što su vozači, eventualno pomoćno osoblje i slično;
  5. Avanturistička akcija je konkretna aktivnost koju samostalno organizuje Partner, a na koju se Avanturista prijavljuje i povodom koje se zaključuje ovaj Ugovor;
  6. Cena predstavlja novčani izraz vrednosti paketa usluga koju Partner pruža Avanturisti izraženu u dinarima kao zakonskom sredstvu plaćanja u Republici Srbiji i/ili u stranoj valuti koja uključuje sve troškove nužne za ostvarivanje Avanturističke akcije, od početka do kraja njegove realizacije, a ako je tako ponuđeno u Program akcije i troškove prevoza, prenoćišta, eventualnog zajedničkog organizovanog obroka u restoranima i drugim registrovanim uslužnim objektima, osim troškova koji su izričito navedeni da nisu uključeni u Cenu, a koja se plaća preko Posrednika plaćanja;
  7. Posrednik plaćanja označava PayPal, uslugu platnog prometa povezanih sa elektronskim novcem a koju pruža američka kompanija PayPal Holdings, Inc.
  8. Program akcije je detaljan narativni opis Avanturističke akcije tj. program aktivnosti koji je osmislio Partner za svaku pojedinačnu Avanturističku akciju, a koji uključuje relevantne podatke, informacije, instrukcije za sigurno i bezbedno planinarenje, sva uputstva, opise te sve ono što je potrebno za sigurnu, bezbednu i uspešnu realizaciju Avanturističke akcije;
  9. Vanredni događaj je svaki događaj, okolnost, situacija i/ili činjenica nastala:
   1. Iznenadnim, neočekivanim i neplaniranim geološkim, seizmičkim, kosmičkim i dejstvima drugih prirodnih sila te meteorološkim/vremenskim prilikama koje nisu karakteristične za odgovarajuće godišnje doba i/ili podneblje na kojem treba da se sprovede Avanturistička akcija i značajno odstupaju od uobičajenih prilika za to godišnje dobe za geografsko područje uže od Republike Srbije a koje, zbog svoje težine, obimnosti ili stepena uticaja na životnu sredinu, prirodu, građevine, objekte i/ili ljude otežavaju, znatno otežavaju ili u potpunosti onemogućavaju realizaciju Avanturističke akcije u određenom vremenskom periodu. U ove događaje spadaju bez ograničenja elementarne nepogode, zemljotres koji je najmanje trećeg stepena Merkalijeve skale pa naviše odnosno najmanje 4,0 stepena Rihterove skale pa naviše; obimne padavine snega i snažni snežni smetovi, obimne padavine kiše i grada, snažnih naleta vetra jačine od petog stepena Boforove skale pa naviše, topljenje obimnijeg snega i povećanje nivoa vodostaja reka;
   2. Iznenadnim, neočekivatnim i neplaniranim jednokratnim ili višekratnim, svršenim ili produženim aktivnostima, radnjama i dejstvima pojedinaca ili grupe pojedinaca bez obzira na to da li su isti organizovani u zajedničko kriminalno delovanje ili deluju nezavisno jedno od drugih, a kojima se vrše krivična dela koji imaju za cilj izazivanje ili održavanja osećaja straha kod opšteg stanovništva, građana, domaćih i/ili stranih državljana otežavaju, znatno otežavaju ili u potpunosti onemogućavaju realizaciju Avanturističke akcije u određenom vremenskom periodu kao što su teroristički napadi, postavljanje i aktiviranje eksploziva, sabotaža pojedinih postrojenja, a posebno strateških, i slično;
   3. Izbijanjem mikrolokalnih, lokalnih, nacionalnih i/ili međunarodnih virusnih i/ili bakterioloških zaraza rasprostranjene među lokalnim ili stanovništvom koje dolazi iz drugih država koje uzrokuju infektivne bolesti i narušavaju zdravlje ljudi, bez obzira na to da li je ta bolest od strane nadležnih lokalnih, nacionalnih i/ili međunarodnih organa proglašena za epidemiju ili pandemiju usled kojih je otežavano, znatno otežavano ili u potpunosti onemogućeno realizovanje Avanturističke akcije u određenom vremenskom periodu;
   4. Jednom ili više odluka nadležnih administrativnih, stručnih i drugih lokalnih, regionalnih, pokrajinskih, nacionalnih organa uprave, upravnih organa, organizacija, javnih službi, javnih zavoda za zdravlje i slično a kojima otežavaju, znatno otežavaju ili u potpunosti onemogućavaju realizaciju Avanturističke akcije u određenom vremenskom periodu. U ove odluke spadaju, između ostalog, i one kojima se uvode, ustanovljavaju, propisuju i slično administrativne zabrane putovanja, kretanja, propisivanje obaveze pribavljanja odgovarajućih dozvola, viza, sertifikata i slično, uvođenje vanredne situacije, vanrednog stanja, ratnog ili bilo kog drugog oružanog sukoba.
 2. Osim ako drugačije nije utvrđeno u ovom Ugovoru:
  1. Reči i izrazi označeni u množini obuhvataju jedninu i obrnuto;
  2. Reči i izrazi označeni korišćenjem svršenih glagolskih oblika odnose se i na nesvršene glagolske oblike i obrnuto;
  3. Naslovi su uključeni samo iz praktičnih razloga i ne utiču na tumačenje Ugovora.

3. PROGRAM AKCIJE

 1. Program akcije uredno je objavljen na Platformi i dostupan je na stranici Avanturističke akcije u kojoj Avanturista učestvuje. Ukoliko se bude ukazala potreba da se Avanturista ponovo upozna sa Programom akcije, Avanturista će moći to da uradi pristupanjem na stranici konkretne Avanturističke akcije koja je objavljena na Platformi.
 2. Imajući u vidu da je Program akcije dostupan putem Platforme, ista se neće dostavljati Avanturisti pismeno, što uključuje i dostavljanje putem e-maila.
 3. Zaključenjem ovog Ugovora, Avanturista bezrezervno izjavljuje da je upoznat sa sadržajem Programa akcije uključujući sve relevantne podatke, informacije, instrukcije za sigurno i bezbedno planinarenje, sva uputstva, opise te sve ono što je potrebno za sigurnu, bezbednu i uspešnu realizaciju Avanturističke akcije.

4. PRAVA AVANTURISTE

 1. Avanturista će u odnosu prema Partneru imati pravo da:
  1. traži i od Partnera dobije dodatne informacije koje se odnose na organizovanje i sprovođenje Avantur
  2. bude blagovremeno obavešten o okolnosima od značaja za uspešno sprovođenje Avanturističke akcije;
  3. od Partnera traži obrazloženje o konkretnim razlozima zbog kojih je isti otkazao ili prekinuo Avanturističku akciju, a tiču se Vanrednih okolnosti;
  4. se, po okončanju Avanturističke akcije, izjasni o njenom toku, ishodu i ostalim okolnostima vezanim za Avanturističku akciju;
  5. oceni Partnera u čijoj je organizaciji i pratnji učestvovao u Avanturističkoj akciji, u skladu sa Opštim uslovima korišćenja Platforme;
  6. izjavi reklamaciju korisničkoj službi Operatora platforme u roku od 15 dana od dana završetka Avanturističke akcije;
  7. u slučaju svoje sprečenosti, pravo učešća u Avanturističkoj akciji ustupi drugom korisniku Platforme, pod uslovima propisanim ovim Ugovorom;
  8. raskine Ugovor i otkaže učešće u Avanturističkoj akciji pod uslovom i na način kako je to definisano ovim Ugovorom;
  9. druga prava propisana ovim Ugovorom.
 2. Ukoliko neko pravo Avanturiste nije izričito navedeno u stavu 1. ovog člana, isto se neće tumačiti kao nepostojanje tog prava, ukoliko je ono navedeno u nekom drugom članu ovog Ugovora ili propisano određenim internim aktom Platforme odnosno pravnim propisima Republike Srbije.

5. OBAVEZE AVANTURISTE

 1. U toku čitavog trajanja ovog Ugovora, nakon njegovog okončanja i okončanja Avanturističke akcije, Avanturista je dužan da:
  1. obaveštava Partnera o svemu što je bitno za ispunjenje obaveza iz ovog Ugovora;
  2. poštuje sve pravne propise države u kojoj se organizuje Avanturistička akcija;
  3. čuva i štiti Poverljive informacije koje je saznao u toku ostvarivanja Avanturističke akcije bilo od strane Partnera, bilo od strane lica koje je Partner angažovao u okviru i radi pružanja paketa usluga te sadržaj ovog ugovora;
  4. bez vremenskog i prostornog ograničenja poštuje i štiti prava intelektualne svojine Platforme, Partnera, Učesnika Avanturističke akcije, drugih korisnika Platforme, te ostalih trećih lica.
 2. Pre otpočinjanja Avanturističke akcije, Avanturista ima sledeće obaveze i dužnosti:
  blagovremeno pročita i upozna se sa relevantnim propisima, pre svega sa sadržajem ovog Ugovora, te razume svoja prava i obaveze, kao i da u potpunosti poštuje prinudne propise što, između ostalog podrazumeva i:

  1. upoznavanje u potpunosti sa odredbama ovog Ugovora i njihovo poštovanje;
  2. poštovanje propisa koji se odnose na najnižu starosnu granicu za učešće na Avanturističkoj akciji, određene pravnim propisima kako države u kojoj ima prebivalište i/ili boravište tako i u Republici Srbiji i iste poštuje u potpunosti;
  3. poštovanje propisa koji se odnose na uslove za ulazak (poput viza, saglasnosti i slično) i boravak u državi u kojoj se organizuje Avanturistička akcija, da u potpunosti poštuje sve lokalne propise te samostalno prikupi informacije i isprave potrebne za ulazak i boravak u toj državi;
  4. poštovanje propisa o zdravlju i bezbednosti koji važe u mestu u kojem se organizuje Avanturistička akcija;
 3. saopšti odnosno ukaže Partneru tačnih, potpunih i pouzdanih informacija o:
  1. svom identitetu;
  2. jednoj ili više bolesti i zdravstvenih stanja koje jesu ili bi mogle biti od uticaja za uspešno i bezbedno učešće Avanturiste u Avanturističkoj akciji i to pre sklapanja ovog Ugovora kao i
  3. sve ostale podatke i informacije koji jesu ili bi mogli biti od uticaja za uspešnu i bezbednu realizaciju Avanturističke akcije i ovog Ugovora.
 4. samostalno organizuje svoj put od mesta svog prebivališta i/ili boravišta do mesta koje je određeno kao mesto za sastajanje svih učesnika Avanturističke akcije;
 5. samostalno i u svojoj organizaciji pribavi odgovarajuće dozvole za ulazak i zakoniti boravak u Republici Srbiji a koje, između ostalog, mogu podrazumevati pribavljanje viza, posebnih dozvola za putovanje i slično;
 6. o svom trošku i za svoj račun pribavi svu odgovarajuću opremu potrebnu za bezbedno sprovođenje Avanturističke akcije koju je Partner naveo u Programu Avanturističke akcije i oglasu objavljenom na Platformi;
 7. posavetuje sa svojim lekarom ili farmaceutom o tome da li, imajući u vidu svoje zdravstveno i psihofizičko stanje i/ili fizičku spremu, postoji mogućnost zdravog i bezbednog učešća u Avanturističkoj akciji, pod kojim uslovima, i koje mere mora preduzeti da bi se očuvalo odnosno osiguralo očuvanje svog zdravlja;
 8. obavesti Partnera o eventualnim razlozima za otkazivanje učešća u Avanturističkoj akciji odmah po nastupanju razloga za otkazivanje;
 9. naknadi Partneru eventualne administrativne troškove koje isti bude imao zbog eventualne zamene u ličnosti Avanturiste na zahtev Avanturiste.
 10. Pre a najkasnije neposredno pred otpočinjanje Avanturističke akcije, Avanturista ima dužnost da:
  1. se blagovremeno pojavi na mestu i u vreme zakazano za otpočinjanje Avanturističke akcije, adekvatno osigura od opasnih aktivnosti. Avanturista je u obavezi da proveri koje polise osiguranja postoje za eventualne povrede prilikom učešća u Avanturističkoj akciji i koje pokrivaju sve akcije dok je Avanturista na Avanturističkoj akciji, a najkasnije 15 minuta pre otpočinjanja;
  2. se učlani u odgovarajuće planinarsko društvu radi pokrivanja osiguranja u slučaju nastupanja štetnih okolnosti i slučajeva;
  3. postupa u svemu u skladu sa uputstvima i savetima svog lekara i/ili farmaceuta i time spreči pogoršavanje svog zdravstvenog stanja što, između ostalog, podrazumeva i:
   1. poštovanje svih saveta koje je lekar i/ili farmaceut dao Avanturisti a koji imaju za cilj očuvanje zdravlja odnosno sprečavanje pogoršavanja zdravstvenog stanja Avanturiste;
   2. redovno i blagovremeno uzimanje i korišćenje lekova koje je lekar propisao Avanturisti.
 11. U toku sprovođenja Avanturističke akcije, Avanturista je dužan da:
  1. se ponaša kao prosečno pažljiv čovek;
  2. se pridržava Programa akcije i ne ometa njegovu realizaciju;
  3. poštuje vremenski okvir postavljen od strane Partnera za realizaciju Avanturističke akcije kako u celosti tako i u pogledu pojedinih faza i/ili delova iste i to od trenutka otpočinjanja do trenutka završetka Avanturističke akcije i povratka na mesto polaska;
  4. se prema sebi, Partneru i Učesnicima ponaša odgovorno i ophodi sa uvažavanjem njihove ličnosti i različitosti što, između ostalog, podrazumeva da ih isti neće vređati, omalovažavati, diskriminisati i/ili uznemiravati na drugi način ih ometa u mirnom uživanju u Avanturističkoj akciji te da će se uzdržavati od bilo kakvih aktivnosti i radnji koje bi mogle dovesti do sukoba, narušavanja javnog reda i mira i slično;
  5. se prema sebi, Partneru i Učesnicima ponaša odgovorno i ophodi sa uvažavanjem njihove ličnosti i različitosti što, između ostalog, podrazumeva da ih isti neće vređati, omalovažavati, diskriminisati i/ili uznemiravati na drugi način ih ometa u mirnom uživanju u Avanturističkoj akciji te da će se uzdržavati od bilo kakvih aktivnosti i radnji koje bi mogle dovesti do sukoba, narušavanja javnog reda i mira i slično;
  6. u potpunosti postupa u skladu sa instrukcijama i predlozima Partnera za bezbedno sprovođenje Avanturističke akcije;
  7. u slučaju nastupanja Vanrednih okolnosti, u skladu sa svojim znanjem, veštinama, zdravstvenim i psiho-fizičkim mogućnostima pruži pomoć Partneru i/ili Učesnicima koju su u nevolji;
  8. u slučaju nastupanja Vanrednih okolnosti koje sprečavaju ili onemogućavaju sprovođenje i bezbedno okončanje Avanturističke akcije, prihvati odluku Partnera o prekidu daljeg sprovođenja iste i omogući njeno uspešno okončanje u datim prilikama i mogućnostima.
 12. Po okončanju Avanturističke akcije, Avanturista ima dužnost da:
  1. plati Cenu usluge u iznosu koji je na platformi objavio Partner za skup usluga učešća u Avanturističkoj akciji i to preko Operatora platforme posredstvom Posrednika plaćanja;
  2. oceni uspešnost Avanturističke akcije i Partnera na Platformi;
  3. naknadi eventualnu štetu Partneru i/ili ostalim učesnicima Avanturističke akcije koju je je svojim postupanjem naneo istima.
 13. Avanturista odgovara za štetu koju pričini organizatoru Avanturističke akcije neizvršavanjem obaveza koje za njega proizlaze iz Ugovora i odredbi propisa i biće dužan da je nadoknadi.

6. PRAVA PARTNERA

 1. Partner ima pravo da:
  1. samostalno osmišljava i uređuje aktivnosti i u celosti razrađuje Program akcije;
  2. od Avanturiste potražuje Cenu za učešće u Avanturističkoj akciji;
  3. zahteva povećanje Cene ali samo u slučaju da je posle zaključenja Ugovora došlo do promena u kursu razmene valute ili u tarifama prevoznika koje utiču na cenu Avanturističke akcije, ali najviše do 10%;
  4. naplati i zadrži plaćeni iznos Cene Avanturističke akcije, ako Avanturista nije blagovremeno obavestio Partnera o nastupanju opravdanih razloga za otkazivanje ili nije pružio odgovarajuće dokaze za to;
  5. da mu budu naknađeni stvarni troškovi ako je Avanturista odustao od ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i zbog kojih Avantursita ne bi ni zaključio ugovor;
  6. u slučaju nastupanja Vanrednih okolnosti, vodeći se najboljim intereseom svih Učesnika i potrebom očuvanja njihovog zdravlja i bezbednosti, po sopstvenoj svojoj diskrecionoj proceni, odustane od započinjanja Avanturističke akcije odnosno prekine njeno dalje sprovođenje;
  7. u slučaju bolesti i sprečenosti nađe zamenu iz redova licenciranih i stručnih lica u oblasti organizovanja i realizacije Avanturističkih akcija,
  8. od Avanturiste zahteva dostavljanje detaljnih informacija i odgovarajućih dokaza o razlozima otkazivanja učešća, ako isti tvrdi da ima opravdane razloge za otkazivanje;
  9. promeni dan, datum, vreme, čas i minut otpočinjanja ture, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze naknade štete ili bilo kakve druge naknade Avanturisti. U navedenim slučajevima Partner sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa Avanturističke akcije;
  10. Druga prava propisana ovim Ugovorom.

7. OBAVEZE PARTNERA

 1. U toku čitavog trajanja ovog ugovornog odnosa, Partner dužnost da:
  1. poseduje važeću licencu koju je izdao nadležni organ kojom se potvrđuje da isti raspolaže potrebnim i odgovarajućim stručnim znanjima, praktičnim veštinama i sposobnostima te iskustvom potrebnim za organizovanje i bezbedno vođenje grupa i pojedinaca u prirodi;
  2. pruži onakav obim usluga koje imaju sadržaj i svojstva predviđena Ugovorom, odnosno Programom Avanturističke akcije koji je oglašen na Platformi, a u skladu sa ovim Ugovorom. Partner odgovara za saobraznost usluge, uključujući usluge koje je Avanturisti pružilo treće lice (pružalac usluga transporta, smeštaja i sl.);
  3. Da se stara o pravima i interesima Avanturiste i preduzima radnje koje su usmerene ka očuvanju njegovog zdravlja i bezbednosti saglasno dobrim poslovnim običajima;
  4. U potpunosti postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje čuvanje, obrada i zaštita podataka o ličnosti Avanturiste do kojih je došao bilo tako što mu ih je Avanturista lično saopštio ili je do tih podataka došao posredno, od trećih lica.
 2. Pre otpočinjanja Avanturističke akcije, Partner ima dužnost da:
  1. sa Avanturistom komunicira isključivo putem Platforme i blagovremeno pruža sve informacije o Avanturističkoj akciji do trenutka njenog otpočinjanja, a po njenom otpočinjanju neposredno;
  2. blagovremeno komunicira i obavesti Avanturistu o:
   1. potpunim i važećim zdravstvenim uslovima koji se zahtevaju za učešće u Avanturističkoj akciji i boravak u zemlji u kojoj se ista organizuje uz detaljne zdravstvene preporuke;
   2. nastupanju jednog ili više objektivnih Vanrednih događaja koji utiču ili mogu uticati na realizaciju Avanturističke akcije i izmenu bitnih odredbi ovog Ugovora. Ako pre ugovorenog dana odlaska u Avanturističku akciju Partner utvrdi da je prinuđen da izmeni pojedine bitne odredbe istaknute na platformi kao što su cena, prevozno sredstvo, karakteristike ili kategorija prevoza, smeštaj itd. Partner je dužan da o odlaganju odmah obavesti Avanturistu. Do izmena podataka na platformi može doći jedino pod uslovom da Partner dokumentuje razlog uvećanja cene kao što je povećanje cene benzina i sl. Partner može vršiti izmenu Programa akcije samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Partner nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Partner, a smanjenje troškova ide u korist Avanturiste. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Partnera, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja;
   3. U slučaju angažovanja trećih lica koja će Partneru, Avanturisti i Učesnicima pružati neke druge usluge u sklopu paketa usluga Avanturističke akcije, savesno i sa dužnom pažnjom dobrog stručnjaka vrši izbor tih trećih lica s tim da je odgovoran za izbor i eventualnu štetu koja je nastala usled potpunog ili delimičnog neizvršenja ovih usluga, saglasno propisima koji se na njih odnose;
 3. Neposredno pre otpočinjanja Avanturističke kacije, Partner je dužan da:
  1. Avanturistu obavesti o broju telefona za hitne slučajeve i podatke koji omogućavaju neposredan kontakt sa maloletnikom koji učestvuje u Avanturističkoj akciji bez pratnje roditelja ili staratelja;
  2. Avanturisti informiše o uslovima, načinu i roku za ulaganje reklamacija;
  3. učlani Avanturistu u paninarsko društvo, ako isti već nije član nijednog drugog, a radi osiguravanja Avanturiste od posledica nesrećnog slučaja u toku sprovođenja Avanturističke akcije.
 4. Nakon sprovođenja Avanturističke akcije, Partner ima dužnost da:
  1. naplatu Cene vrši isključivo preko Operatora platforme posredstvom Posrednika plaćanja;
  2. blagovremeno, a najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem odgovori na izjavljenu reklamaciju;
  3. naknadi Avanturisti štetu zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja obaveza koje se odnose na organizovanje i sprovođenje Avanturističke akcije, a koje su predviđene pravnim propisima, ovim Ugovorom, Opštim uslovima korišćenja Platforme i koje nisu u skladu sa podacima koje Partner istakne na platformi;
  4. u slučaju opravdanog jednostranog raskida Ugovora od strane Avanturiste, primljena novčana sredstva u roku od 15 dana od dana otkaza vrati Operatoru platforme, kako bi isti mogao da vrati celokupni iznos uplaćenih sredstava Avanturisti.

8. CENA AVANTURISTIČKE AKCIJE I NAPLATA

 1. U opisu Avanturističke akcije objavljenoj na Platformi, Partner je definisao naknadu za učešće Avanturiste u Avanturističkoj akciji u jedinstvenom iznosu u dinarima ili, eventulano, stranoj valuti s tim da će u tom slučaju biti plaćen iznos u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja (u daljem tekstu: Cena).
 2. Osim ukoliko nije drugačije navedeno, Cena iz stava 1. ovog člana uključuje:
  1. troškove učešća u Avanturističkoj akciji;
  2. troškove za usluge prevoza koja pružaju treća lica od mesta sastanka do mesta odredišta i povratak a koje Partner pruža Avanturisti u okviru skupa usluga, ukoliko su usluge prevoza uključene u paket usluga;
  3. troškove za druge usluge koje je Partner uključio u okviru paketa usluga Avanturistike akcije.
 3. Osim ukoliko nije drugačije definisano, Cena iz stava 1. ovog člana ne uključuje troškove, naknade, takse i slično kao što su:
  1. troškove koje Avanturista plaća Posredniku plaćanja na ime obrade plaćanja i naplate Cene;
  2. troškove pribavljanja viza za ulazak u Srbiju;
  3. troškove međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
  4. troškove osiguranja od nesrećnih slučajeva;
  5. troškove eventualnih fakultativnih izleta;
  6. individualne troškove Avanturiste;
  7. ostale troškove koji su bilo ovim Ugovorom bilo u ponudi Avanturističke akcije definisani kao oni koje isključivo Avanturista snosi samostalno.
 4. Strane su saglasne da visinu jedinstvene cene za paket usluga Avanturističke akcije određuje Partner, a da naplatu vrši Operator platforme preko Posrednika plaćanja.
 5. Naplata rezervisanih sredstava biće izvršena odmah po završetku Avanturističke akcije.

9. PRAVO AVANTURISTE DA OTKAŽE UČEŠĆE U AVANTURISTIČKOJ AKCIJI; RASKID UGOVORA I NAKNADA CENE

 1. Avanturista ima pravo da odustane od učešća u Avanturističkoj akciji, o čemu je dužan da obavesti Partnera putem Platforme. Datum otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade i to izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu Cenu Avanturističke akcije.
 2. Osim ukoliko Partner nije drugačije naznačio u samom oglasu, određivanje naknade iz stava 1. ovog člana biće učinjeno tako da ukoliko Avanturista:
  1. blagovremeno otkaže učešće tj. najkasnije 14 dana pre otpočinjanja ture, Partner neće imati pravo ni na kakvu naknadu;
  2. neblagovremeno otkaže učešće, odnosno 13-7 dana pre otpočinjanja iste, Partner ima pravo na 50% Cene, dok se preostali iznos biti vraćen Avanturisti;
  3. Otkaže učešće 6 dana pre otpočinjanja Avanturističke akcije, Partner zadržava iznos Cene u celosti.
 3. Partner neće imati pravo na naknadu Cene u slučajevima kada Avanturista otkaže učešće u Avanturističkoj akciji usled objektivnih okolnosti koje sprečavaju ili onemogućavaju učešće u istoj i to:
  1. nastupanja smrti Avanturiste, s tim da dužnost obaveštavanja o ovoj činjenici prelazi na najbližeg živog srodnika trenutkom smrti;
  2. smrti supružnika, vanbračnog partnera, deteta, krvnog srodnika u pravoj liniji, roditelja, brata ili sestre, usvojenika i usvojioca, tazbinskog srodnika do drugog stepena zaključno;
  3. poziva na vojnu vežbu, elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa države u kojoj se organizuje Avanturistička akcija;
  4. iznenadne i neočekivane bolesti Avanturiste, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre, usvojenika i usvojioca. Za potrebe ovog podstava, pod iznenadnom bolešću ovih lica smatraće se od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorene ture.
 4. U slučaju nastupanja okolnosti iz stava 2., podstav 1. ovog člana, zakonski naslednik Avanturiste će imati pravo da traži povraćaj sredstava i biće dužan da istakne zahtev za vraćanjem sredstava uz dostavljanje Partneru preko Platforme odgovarajući dokaz o smrti Avanturiste.
 5. U slučaju nastupanja okolnosti iz stava 2., podstav 2-4 ovog člana, Avanturista je dužan dostaviti Partneru preko Platforme odgovarajući dokaz i to:
  1. U slučaju podstava 8.2.2. Avanturista će dostaviti umrlicu, potvrdu o smrti, izvod iz matične knjige umrlih ili bilo koji drugi dokument koji je izdat od strane nadležnog organa kojim se potvrđuje činjenica smrti;
  2. U slučaju podstava 8.2.3. Avanturista će dostaviti poziv za vojnu vežbu, odluku nadležnog organa o uvođenju vanrednog stanja
  3. U slučaju podstava 8.2.4. Avanturista će dostaviti potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost odlaska u Avanturističku akciju.
 6. U slučaju da je u bilo kojoj od situacija opisanih u stavu 2. ovog člana od Avanturiste naplaćena Cena, ista će biti nadoknađena što pre i bez odlaganja, nakon prezentovanja dokaza iz stava 3. ovog člana.

10. POSEBNO O STAROSNOJ GRANICI ZA UČEŠĆE U AVANTURISTIČKOJ AKCIJI

 1. Avanturista mora biti punoletan i u trenutku zaključenja ovog ugovora mora imati najmanje 18 godina odnosno onoliko godina koliko je potrebno za sticanje punoletstva po propisima države čiji je Avanturista državljanin.
 2. Izuzetno, u Avanturističkoj akciji može učestvovati i maloletno lice koje je navršilo najmanje 14 godina s tim da je dužan da dostavi overenu pismenu saglasnost za putovanje oba ili jednog roditelja i imati važeću ličnu i/ili putnu ispravu.
 3. Lice mlađe od 14 godina može učestvovati u Avanturističkoj akciji samo u pratnji najmanje jednog roditelja, odnosno u pratnji lica koje ima zakonska ovlašćenja da se brine o detetu (učitelj, nastavnik i sl.).
 4. Avanturista iz stava 2. ovog člana (lice starije od 14 godina) će biti dužno da Partneru, putem Platforme, blagovremeno dostavi pisanu saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika (oba roditelja, osim u slučaju kada samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo) overenu od strane nadležnog organa kao i da istu preda Partneru neposredno pre otpočinjanja Avanturističke akcije.
 5. Saglasnost iz stava 4. ovog člana naročito sadrži:
  1. informacije o jednom ili oba roditelja ime i prezime, državljanstvo, adresu prebivališta odn. boravišta, matični broj davaoca izjave, broj računa i informacije o poslovnoj banci u kojoj se vodi račun roditelja preko kojeg će se vršiti naplata Cene,
  2. izjavu o saglasnosti davaoca izjave da maloletno lice iz stava 2. ovog člana može učestvovati u Avanturističkoj akciji kao i
  3. informacije o Avanturisti iz stava 2. ovog člana i to: ime i prezime, državljanstvo, adresu prebivališta/boravišta, jedinstveni matični broj.
 6. Maloletno lice iz stava 2. i 3. ovog člana može učestvovati samo na jednostavnijoj Avanturističkoj akciji koja ne iziskuje veće fizičke napore prilikom obilaska.
 7. Ukoliko roditelj ili zakonski staratelj dozvoli svom detetu da koristi usluge Operatora platforme onda je on odgovoran za aktivnost deteta u korišćenju usluga.

11. ZAMENA U LIČNOSTI AVANTURISTE

 1. Strane su saglasne da Avanturista može, pre otpočinjanja Avanturističke akcije, odrediti drugo lice koje će umesto njega iskoristi ugovorene usluge, pod uslovom da:
  1. o ovoj svojoj nameri, posredstvom Platforme, u primerenom roku, obavesti Partnera i
  2. da to lice zadovoljava posebne zahteve koji se odnose na konkretnu Avanturističku akciju i druge uslove propisane ovim ugovorom.
 2. U tom zamene u ličnosti Avanturiste Partner će imati pravo da pored cene Avanturističke akcije zahteva i naknadu troškova koji nastanu zamenom. Avanturista jemči za izvršenje obaveze prema Partneru i za dodatne troškove koji nastanu zamenom

12. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 1. Strane izjavljuju da su svesne da će obavljanje usluga organizovanja i realizacije Avanturističke akcije dovesti do toga da Partner sazna određene podatke o ličnosti među kojima su i izuzetno osetljive informacije o Avanturisti, a koje se odnose na njegov identitet, zdravstveno stanje i slično (u daljem tekstu: Podaci o ličnosti).
 2. Avanturista ovim izjavljuje da je saglasan da Partner može čuvati, obrađivani, skladištiti i prosleđivati Platformi Podatke o ličnosti Avanturiste u svrhu ostvarivanja ovog Ugovora, realizacije ovog ugovornog odnosa.
 3. Partner ovim izričito izjaljvuje da se bezuslovno obavezuje i garantuje da će sve Poverljive informacije ostati poverljive, da će sprečiti njihovo prosleđivanje trećim licima i da ih neće koristiti u svrhe koje nisu predviđene ovim Ugovorom.
 4. Povredom zaštite prava lica smatraće se svaka zloupotreba podataka o ličnosti koja su propisana zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti koji je na snazi u vreme zaključenja Ugovora.

13. POVERLJIVE INFORMACIJE

 1. Poverljiva informacija označava svaku i sve informacije koje jedna Strana otkrije drugoj Strani, uključujući, ali ne ograničavajući se na uslove pod kojima se zaključuje ovaj Ugovor, finansijske aspekte njegove realizacije te komercijalne i finansijske informacije. Nezavisno od napred navedenog, informacije saopštene usmeno ili pisanim putem, bez obzira na oblik ili format, bez odgovarajuće napomene, imaju se smatrati Poverljivom informacijom ako je jasno definisana kao poverljiva ili ako bi razumnoj osobi, upoznatoj sa poslovanjem i aktivnostima Ugovorne strane poverljivost u kojoj ona posluje, bilo jasno da je takva informacija poverljive.
 2. Strane mogu omogućiti pristup Poverljivim informacijama samo onim licima koja imaju profesionalnu obavezu čuvanja Poverljivih informacija ili imaju ugovornu obavezu prema Partneru.
 3. Javno dostupni podaci neće se smatrati poverljivim informacijama.
 4. Obaveza čuvanja poverljivosti informacija nastavlja da važi i u slučaju raskida/prestanka ovog Ugovora i to u meri u kojoj je dozvoljeno važećim propisima Republike Srbije.
 5. Ništa od ovde navedenog neće se tumačiti tako da spreči Stranu da objavi poverljive informacije kada to zahteva važeći propis Republike Srbije kao i sudska ili upravna odluka ili kada je objavljivanje potrebno radi sastavljanja finansijskih izveštaja Strane ili sa njom povezanih lica prema važećim računovodstvenim propisim.

14. UTICAJ NEVAŽNOSTI POJEDNIH ODREDABA NA VAŽENJE CELOKUPNOG UGOVORA

 1. U slučaju da neka od odredbi ili deo neke odredbe ovog Ugovora postane nevažeći/a ili da se kasnije utvrdi da Ugovor ima nedostataka, Strane su saglasne da ovaj Ugovor i dalje ostaje na snazi, te da to ne utiče na pravovaljanost ostalih odredbi.
 2. Umesto nevažeće odredbe smatra se ugovorena važeća odredba koja je najbliža svrsi koju su Strane htele zaključenjem ovog Ugovora, a isto važi i u slučaju nedostataka.

15. JEZIK UGOVORA

 1. Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku. Ugovor može biti i na stranom jeziku, ali u tom slučaju važi pravilo dvojezičnosti, odnosno takav ugovor mora biti preveden i na srpski jezik.
 2. U slučaju nesaglasnosti srpske i engleske odnosno neke druge verzije ovog Ugovora, primat će imati verzija na srpskom jeziku.

16. MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA

 1. U slučaju nastupanja bilo kakvog nesporazuma između Strana, iste se obavezuju da će pokušati da iste reše na miran, miroljubiv i pomirljiv način i to razgovorima, dogovorima, pregovorima i slično.
 2. U slučaju da se nesporazum ne može rešiti primenom metoda navedenih u stavu 1. ovog člana, ugovorne Strane ugovaraju primenu važećih propisa Republike Srbije i kao i mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

17. STUPANJE NA SNAGU

 1. Ovaj ugovor smatra se zaključenim trenutkom kada Avanturista rezervacijom učešća u Avanturističkoj akciji prihvati ponudu koju je Partner oglasio na Platformi čime u potpunosti prihvata sadržaj ovog Ugovora.

UGOVOR O POSLOVNO –TEHNIČKOJ SARADNJI

Ovaj ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji (u daljem tekstu “Ugovor”) zaključen je elektronskim putem na daljinu i po pristupu, danom kada je Partner podneo zahtev za otvaranje Naloga, između sledećih ugovornih strana:

 1. Jelena Petković PR računarsko programiranje Crystal Mobile Niš, sa poslovnim sedištem u Nišu, ul. Mokranjčeva br. 55, matični broj:62981474, PIB:107775009, koga zastupa direktor Jelena Petković, JMBG: 1210980735034 (u daljem tekstu: Operator platforme),
 2. Partnera kome je, na njegov poseban zahtev, omogućeno da na Platformi oglašava svoje Avanturističke akcije.

U daljem tekstu zajednički označeni kao “Strane”.

UVODNE IZJAVE

 1. Operator platforme je u okviru svoje poslovne delatnosti razvio Svood- inovativnu platformu koja na jednom mestu svojim korisnicima omogućava, s jedne strane, oglašavanje i nuđenje Avanturističkih akcija a, s druge strane pronalaženje, rezervisanje i učešće u aktivnostima, akcijama i pohodima koji menjaju iskustvo uživanja u prirodnim lepotama Republike Srbije i podižu ga na viši nivo (u daljem tekstu: Platforma).
 2. Partner raspolaže potrenim znanjem, veštinama i iskustvom u oblasti organizovanja obilazaka prirodnih lepota, avanturističkih akcija i aktivnosti koje su usmerene da olakšaju učesnicima Avanturističke akcije da obiđu i upoznaju prirodne lepote Srbije i želi da oglasi Avanturističke akcije široj javnosti.
 3. Posedujući odgovarajuća specijalizovana znanja i profesionalno iskustvo u izradi softverskih rešenja, Operator platforme u poziciji je da Partneru ponudi tehnička rešenja iz oblasti informacionih tehnologija koja će omogućiti Partneru da dopre do šire javnosti, uključujući i usluge omogućavanja mesta na platformi organizovanoj za reklamiranje Avanturističkih akcija.
 4. Partneru su potrebne usluge oglašavanja Avanturističkih akcija i želi da ih oglasi putem Platforme.
 5. Imajući u vidu gore navedene okolnosti, Partner i Operator platforme žele da uspostave poslovno-tehničku saradnju te pristupaju uređenju međusobnih odnosa i prava i obaveza na način definisan ovim Ugovorom.

1. PREDMET UGOVORA

 1. Predmet ovog Ugovora je uspostavljanje i održavanje trajnijeg poslovnog odnosa između Operatora platforme i Partnera te uslova pod kojima će se on odvijati, i to propisivanjem međusobnih prava i obaveza, kao i uslovi eventualnog raskida ugovornog odnosa.
 2. U toku trajanja ove poslovno-tehničke saradnje, Partner može oglasiti jednu ili više Avanturističkih akcija te se ovim ugovorom uređuju i pitanja koja se načelno odnose na oglašavanje Avanturističke akcije.

2. ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA

 1. Osim ukoliko nije drugačije navedeno u jednom ili više pojedinačnih članova i/ili stavova ovog Ugovora, za potrebe istog sledeći pojmovi će imati opisano značenje:
  1. Ugovor je ovaj ugovor sačinjen između gore označenih ugovornih strana, a kojim se regulišu uslovi uspostavljanja, održavanja i prestanka poslovne saradnje između istih;
  2. Operator platforme ili Operator je JELENA PETKOVIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE CRYSTAL MOBILE NIŠ, sa poslovnim sedištem u Nišu, ulica Mokranjčeva 55, matični broj: 62981474, PIB: 107775009 a koje je u okviru svoje poslovne delatnosti (6201 računarsko programiranje), primenom stručnih znanja i veština u oblasti informacionih tehnologija i interneta, razvilo platformu bliže opisanu u narednoj tački;
  3. Platforma predstavlja digitalni servis u okviru Sajta koji Partneru, u načelu, pruža uslugu oglašavanja svojih Avanturističkih akcija, a koji se sastoji iz skupa jedne ili više međusobno povezanih usluga, servisa, mogućnosti i slično;
  4. Sajt je skup jedne ili više stranica izrađen u odgovarajućim programskim jezicima koji sadrže tekst, fotografije, video snimke kao i drugi multimedijalni sadržaj koji je dostupan korisnicima interneta na web lokaciji https://www.svood.co/, uključujući i sve poddomene, koju je registrovao i čiji je jedini i isključivi vlasnik Operator platforme;
  5. Partner označava korisnika Platforme koji raspolaže odgovarajućim stručnim znanjima, praktičnim veštinama, sposobnostima te iskustvom potrebnim za organizovanje i bezbedno vođenje grupa i pojedinaca u prirodi, a pre svega planinama, na osnovu čega mu je izdata odgovarajuća licenca, koji je član određenog planinarskog društva u Srbiji i koji je podneo poseban zahtev Operatoru platforme da mu omogući oglašavanje jedne ili više Avanturističkih akcija i koje, zaključenjem ovog Ugovora, istovremeno daje i odgovarajuće Izjave o garanciji definisane ovim Ugovorom;
  6. Izjave o garanciji predstavljaju jednu ili više izjava i potvrda koje Partner daje ili će dati Operatoru platforme, u toku i povodom trajanja ovog ugovornog odnosa, bez obzira na to da li se one daju u jednom ili u više nezavisnih dokumenata, a koje se, između ostalog, odnose ali ne ograničavaju na njegove kvalifikacije, stručnost, znanja, veštine, sposobnosti. Pod Izjavom o garanciji se posebno podrazumeva izjava Partnera da je isti sertifikovani planinar koji poseduje licencu o stručnoj osposobljenosti
  7. Avanturista je korisnik Platforme koji je angažovao Partnera radi učešća u Avanturističkoj akciji, bez obzira na njegovo državljanstvo i bez obzira na stepen poznavanja pravila planinarenja i praktičnih veština u planinarenju a koji, na ime angažovanja Partnera, plaća odgovarajuću Cenu Avanturističke akcije unapred određenu, oglašenu i javno objavljenu od strane Partnera, bez skrivenih troškova, posredstvom Operatora platforme;
  8. Avanturistička akcija je jedan ili skup više aktivnosti koje samostalno organizuje Partner, koja se oglašava na sajtu Svood i na koju se Avanturista prijavljuje;
  9. Cena predstavlja novčani izraz vrednosti usluge koju Partner pruža Avanturisti izraženu u dinarima ili u stranoj valuti koja uključuje sve troškove nužne za ostvarivanje Avanturističke akcije, od početka do kraja njene realizacije, uključujući ali ne ograničavajući se na troškove prevoza koje je Partner ponudio, prenoćišta, eventualnih boravišnih taksi, eventualnog zajedničkog organizovanog obroka u kafićima, restoranima, planinarskim domovima i drugim registrovanim uslužnim objektima i slično uvećan za Nagradu Operatora platforme bliže definisanu u ovom članu i ovom Ugovoru;
  10. Nagrada predstavlja sastavni deo objavljene Cene koju Operator platforme, prilikom naplaćivanja Cene od Avanturiste, zadržava za sebe kao naknadu za pruženu uslugu;
  11. Posrednik plaćanja označava PayPal, uslugu platnog prometa povezanih sa elektronskim novcem a koju pruža američka kompanija PayPal Holdings, Inc.;
  12. Program akcije je detaljan narativni opis Avanturističke akcije tj. program koji je osmislio Partner za svaku pojedinačnu Avanturističku akciju koji može biti praćen odgovarajućim medijskim sadržajem kao što su fotografije i/ili video klipovi, a koji uključuje relevantne podatke, informacije, instrukcije za siguran i bezbedan izlet u prirodi, sva uputstva, opise te sve ono što je potrebno za sigurnu, bezbednu i uspešnu realizaciju Avanturističke akcije;
  13. Vanredni događaj je svaki događaj, okolnost, situacija i/ili činjenica nastala:
   1. Iznenadnim, neočekivanim i neplaniranim geološkim, seizmičkim, kosmičkim i dejstvima drugih prirodnih sila te meteorološkim/vremenskim prilikama koje nisu karakteristične za odgovarajuće godišnje doba i/ili podneblje na kojem treba da se sprovede Avanturistička akcija i značajno odstupaju od uobičajenih prilika za to godišnje dobe za geografsko područje uže od Republike Srbije a koje, zbog svoje težine, obimnosti ili stepena uticaja na životnu sredinu, prirodu, građevine, objekte i/ili ljude otežavaju, znatno otežavaju ili u potpunosti onemogućavaju realizaciju Avanturističke akcije u određenom vremenskom periodu. U ove događaje spadaju bez ograničenja elementarne nepogode, zemljotres koji je najmanje trećeg stepena Merkalijeve skale pa naviše odnosno najmanje 4,0 stepena Rihterove skale pa naviše; obimne padavine snega i snažni snežni smetovi, obimne padavine kiše i grada, snažni naleti vetra jačine od petog stepena Boforove skale pa naviše, topljenje obimnijeg snega i povećanje nivoa vodostaja reka;
   2. Iznenadnim, neočekivatnim i neplaniranim jednokratnim ili višekratnim, svršenim ili produženim aktivnostima, radnjama i dejstvima pojedinaca ili grupe pojedinaca bez obzira na to da li su isti organizovani u zajedničko kriminalno delovanje ili deluju nezavisno jedno od drugih, a kojima se vrše krivična dela koji imaju za cilj izazivanje ili održavanje osećaja straha kod opšteg stanovništva, građana, domaćih i/ili stranih državljana otežavaju, znatno otežavaju ili u potpunosti onemogućavaju realizaciju Avanturističke akcije u određenom vremenskom periodu kao što su teroristički napadi, postavljanje i aktiviranje eksploziva, sabotaža pojedinih postrojenja, a posebno strateških, i slično;
   3. Izbijanjem mikrolokalnih, lokalnih, nacionalnih i/ili međunarodnih virusnih i/ili bakterioloških zaraza rasporstranjenih među lokalnim ili stanovništvom koje dolazi iz drugih država koje uzrokuju infektivne bolesti i narušavaju zdravlje ljudi, bez obzira na to da li je ta bolest od strane nadležnih lokalnih, nacionalnih i/ili međunarodnih organa proglašena za epidemiju ili pandemiju usled kojih je otežavano, znatno otežavano ili u potpunosti onemogućeno realizovanje Avanturističke akcije u određenom vremenskom periodu
   4. Jednom ili više odluka nadležnih administrativnih, stručnih i drugih lokalnih, regionalnih, pokrajinskih, nacionalnih organa uprave, upravnih organa, organizacija, javnih službi, javnih zavoda za zdravlje i slično, a kojima otežavaju, znatno otežavaju ili u potpunosti onemogućavaju realizaciju Avanturističke akcije u određenom vremenskom periodu. U ove odluke spadaju, između ostalog, i one kojima se uvode, ustanovljavaju, propisuju i slično administrativne zabrane putovanja, kretanja, propisivanje obaveze pribavljanja odgovarajućih dozvola, viza, sertifikata i slično, uvođenje vanredne situacije, vanrednog stanja, ratnog ili bilo kog drugog oružanog sukoba.
  14. Značajna promena predstavlja svaki slučaj, okolnost, put, dešavanje ili promenu u kojoj:
   1. Operator platforme novčanom transakcijom stekne udeo, imovinu, pokretne i nepokretne stvari, prava i obaveze koje se odnose na treće ciljano lice i nastupe statusne promene u smislu propisa kojima se uređuju statusne promene privrednih subjekata;
   2. Treće lice stekne udeo, imovinu, pokretne i nepokretne stvari, prava i obaveze Operatora platforme usled kojih dođe do statusnih promena u smislu spajanja sa i/ili pripajanja sa trećem licu koji za posledicu ima preuzimanje svih prava i obaveza Operatora platforme;
   3. dođe do promene pravne forme u kojoj Operator platforme posluje
 2. Osim ako drugačije nije utvrđeno u ovom Ugovoru:
  1. Reči i izrazi označeni u množini obuhvataju jedninu i obrnuto;
  2. Reči i izrazi označeni korišćenjem svršenih glagolskih oblika odnose se i na nesvršene glagolske oblike i obrnuto;
  3. Reči i izrazi kojima su u ovim Uslovima označeni i izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve diskriminacije, prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose;
  4. Naslovi su uključeni samo iz praktičnih razloga i ne utiču na tumačenje Ugovora.

3. PRAVA OPERATORA PLATFORME

 1. Operator platforme, u odnosu na Partnera ima pravo da:
  1. izvrši proveru i utvrđivanje identiteta Partnera uvidom u odgovarajuće identifikacione dokumente kao što su lična karta, pasoš i slično;
  2. od Partnera zahteva na uvid dokaze o ispunjenju uslova za organizovanje Avanturističke akcije, a pre svega dokaz o posedovanju odgovarajuće licence, sertifikata, diplome ili drugi dokument kojim se potvrđuje osposobljenost za stručno i bezbedno vođenje akcije, njihovo prikupljanje, skladištenje, čuvanje i kopiranje bilo u fizičkom obliku u svojoj arhivi bilo u elektronskom obliku u svom informacionom sistemu u troku trajanja poslovnog odnosa i 5 (slovima: pet) godina nakon prestanka istog;
  3. u slučaju sumnje ili da se za tako nešto ukaže potreba, izvrši dodatnu proveru ispunjenosti uslova za organizovanje Avanturističke akcije;
  4. od Partnera zahteva dostavljanje svih relevantnih informacija koje se odnose na organizovanje i sprovođenje Avanturističke akcije kao i Program akcije koji će biti objavljeni na Platformi;
  5. u ime i za račun Partnera od Avanturiste, preko Posrednika plaćanja izvrši naplatu Cene i od naplaćene Cene izdvoji Nagradu i istu zadrži za sebe, a Partneru prosledi ostatak Cene na način kako je to uređeno ovim Ugovorom;
  6. omogući Avanturisti da se izjasni o toku i ishodu Avanturističke akcije, stručnosti i komunikativnosti Partnera, spremnosti da se izađe u susret, stepenu ispunjenosti potreba i zahteva Korisnika/Avanturiste, te da javno oceni Partnera na stranici Avanturističke akcije i stranici Partnera, što je isti dužan da prihvati;
  7. od Partnera zahteva dostavljanje i uvid u odgovarajuću dokumentaciju koja se odnosi na planiranje i organizovanje Avanturističke akcije, uključujući i uslove angažovanja prevoznika, smeštaja i slično tj. onih informacija i podataka u vezi kojih Avanturista izjavi prigovor a Partner se obavezuje da će Operatoru platforme učiniti dostupnim potrebnu dokumentaciju u najkraćem roku koji neće biti duži od 3 (slovima: tri) dana;
  8. da raskine Ugovor, na način i pod uslovima kako je to propisano ovim Ugovorom i
  9. druga prava propisana ovim Ugovorom.
 2. Ukoliko neko pravo Operatora platforme nije izričito navedeno u stavu 1. ovog člana, isto se neće tumačiti kao nepostojanje tog prava, ukoliko je ono navedeno u nekom drugom članu ovog Ugovora ili propisano nekim internim aktom Operatora platforme odnosno pravnim propisima Republike Srbije.

4. OBAVEZE OPERATORA PLATFORME

 1. Operator platforme se obavezuje da u vršenju usluga oglašavanja Partnera postupa u skladu sa:
  1. principima savesnosti i poštenja i sa pažnjom dobrog privrednika;
  2. pravilima svoje struke;
  3. najvišim profesionalnim standardima, stručno, savesno i
  4. uslovima iz ovog Ugovora;
 2. Operator platforme se obavezuje da Partneru, posredstvom svoje Platforme, omogući:
  1. otvaranje i uređivanje i pristup korisničkom Profilu koji će sadržati osnovne informacije o Partneru kao i spisak jedne ili više Avanturističkih akcija čije organizovanje i održavanje nudi Avanturistima;
  2. pruža adekvatnu podršku Partneru u vezi i povodom prijavljivanja Avanturista na Avanturističku akciju i realizacije Avanturističke akcije;
  3. kreiranje i unošenje jedne ili više oglasa Avanturističke akcije s tim da će svaki od njih sadržati podatke o svakoj pojedinačnoj Avanturističkoj akciji;
  4. oglašavanje jedne ili više Avanturističkih akcija svim korisnicima Platforme;
  5. pretraživanje i filtriranje Avanturističkih akcija na osnovu podataka iz nje;
  6. prijavljivanje jednog ili više Avanturista na učešće na konkretnu Avanturistički akciju kroz rezervaciju i potvrdu učešća;
  7. komunikaciju sa jednim ili više Avanturista;
  8. naplatu Cene od Avanturiste posredstvom Posrednika plaćanja s tim da će Operator, najpre, izdvojiti svoju Nagradu za pruženu uslugu, a ostatak naplaćenog iznosa Cene isplatiti Partneru na njegov račun;
  9. druge usluge definisane ovim Ugovorom.
 3. Za potrebe ovog Ugovora, smatraće se da je Operator platforme pružio najvažniju uslugu onda kada je Avanturista, putem Platforme, potvrdio svoje učešće u konkretnoj Avanturističkoj akciji i time rezervisao svoje mesto u istoj.
 4. Ukoliko se desi neki tehnički problem na sajtu i u vezi sa platformom Operator platforme će preduzeti sve neophodne aktivnosti kako bi kvar bio otklonjen.

5. PRAVA PARTNERA

 1. U odnosu prema Operatoru platforme, Partner ima pravo da:
  1. otvori, uređuje i pristupa svom korisničkom Profilu koji će sadržati osnovne informacije o Partneru kao i spisak jedne ili više Avanturističkih akcija čije organizovanje i održavanje nudi Avanturistima,
  2. objavljuje svoje autorske fotografije i/ili video zapise iz ranijih Avanturističkih akcija ili, eventualno, tuđa autorska dela uz izričitu i prethodnu saglasnost autora tih fotografija;
  3. kreira i unosi podatke o jednoj ili više Avanturističkih akcija koje organizuje ili će organizovati, s tim da će svaka od oglašenih Avanturističkih akcija sadržati podatke o svakoj od njih;
  4. samostalno uređuje aktivnosti i planove koje preduzima u okviru Programa akcije;
  5. oglasi jednu ili više Avanturističkih akcija;
  6. posredstvom Platforme, komunicira sa Avanturistom prijavljenim na Avanturističku akciju;
  7. mu Operator platforme, nakon naplate Cene od Avanturiste, isplati Cenu umanjenu za Nagradu koja pripada Operatoru platforme na ime pružene usluge;
  8. adevkatnu koristničku i tehničku podršku;
 2. Partner može imati i druga prava koja nisu propisana stavom 1. ovog člana ukoliko su ona propisana jednom ili više odredba ovog Ugovora.

6. OBAVEZE PARTNERA

 1. Partner ima obavezu da:
  1. se detaljno i temeljno upozna sa Opštim uslovima korišćenja Platforme kao i sa sadržajem ovog Ugovora;
  2. dostavi pozdrane, tačne i istinite dokaze, podatke, informacije o svom identitetu;
  3. poštuje pravila o zaštiti intelektualne svojine Operatora platforme, Avanturista i trećih lica;
  4. postupa u skladu sa odredbama koje se odnose na zabranu konkurencije;
  5. pruža usluge na način i pod uslovima koje je Partner definisao u Programu akcije kao i na način i pod uslovima kako je to odredio Operator platforme u skladu sa ovim Ugovorom i Opštim uslovima korišćenja;
  6. za svaku pojedinačnu Avanturističku akciju sačini jasan, konkretan, precizan i razumljiv Program akcije koji sadrži informacije propisane ovim Ugovorom;
  7. posredstvom Platforme Avanturistima blagovremeno pruža sve informacije od značaja za realizaciju Avanturističke akcije;
  8. Cenu formira u skladu sa uslovima i na način propisan ovim Ugovorom;
  9. naplatu Cene od Avanturiste vrši isključivo preko Operatora platforme te da neće sam neovlašćeno naplatiti Cenu bez Operatora platforme;
  10. blagovremeno dostavlja sve informacije, obaveštenja, odgovore kao i potrebnu dokumentaciju koji se odnose na probleme nastale prilikom realizacije Avanturističke akcije
  11. naknadi štetu koju svojim ponašanjem ili ponašenjem trećih lica koje je Partner angažovao u svrhu obavljanja Avanturističke akcije pričini Operatoru platforme.
 2. Partner može imati i druge dužnosti i obaveze koji su propisane ovim Ugovorom i Opštim uslovima korišćenja Platforme, ukoliko su oni navedeni navedeno u nekom drugom članu ovog Ugovora ili propisano nekim internim aktom Operatora platforme odnosno pravnim propisima Republike Srbije.

7. IDENTIFIKACIONI PODACI PARTNERA I VERIFIKACIJA NALOGA

 1. Najkasnije pre oglašavanja prve Avanturističke akcije, Partner će biti dužan da Operatoru platforme dostavi sledeće podatke i dokumentaciju koja se odnosi na:
  1. Osnovne identifikacione podatke i to za:
   1. fizičko lice – lično ime i prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta;
   2. pravno lice – podatke o svom poslovnom imnu, adresu sedišta firme, matični broj, poreski identifikacioni broj i ime zakonskog zastupnika;
  2. Lične podatke i to:
   1. ličnu fotografiju;
   2. podatke o godinama iskustva u oblasti organizovanja i vođenja;
   3. podatke o jednom ili više stranih jezika koje koristi i kojima se služi te
   4. lični opis do 50 reči;
  3. Putne isprave i to:
   1. broja putne isprave i naziv organa koji je izdao putnu ispravu
   2. fotografiju važeće putne isprave;
  4. Kontakt i to e-mail adresu;
  5. Stručnost i to:
   1. odluku nadležnog organa kojom se Partneru dodeljivanje licenca za vođenje i organizovanje Avanturističkih akcija;
   2. fotografija licence odnosno diplome /fotografiju i broj sertifikata koji ga kvalifikuju da bude vodič.
 2. Partner je dužan da povremeno, a najmanje jednom u šest meseci, obaveštava Operatora platforme o promeni jedne ili više informacija propisanih stavom 1. ovog člana.
 3. Podaci i dokumentacija koju je dostavio, bude dostavljao, uneo ili bude unosio kako se oni budu menjali biće korišćeni radi provere identiteta Partnera i verifikacije njegovog korisničkog Naloga.

8. IZJAVE PARTNERA O GARANCIJAMA

 1. Ovim putem Partner pod krivičnom i materijalnom odgovornošću neopozivo izjavljuje, bezrezervno potvrđuje i garantuje Operatoru platforme:
  1. Da je punoletan;
  2. Da je uspešno završio posebnu obuku za bezbedno učestvovanje na planinarskim akcijama, kao i obuku za vođenje grupa i pojedinaca u prirodi, a pre svega u planinama;
  3. Da raspolaže potrebnim stručnim znanjima i praktičnim veštinama potrebnim za organizovanje i bezbedno vođenje grupa i pojedinaca u prirodi i na planini;
  4. Da ima važeću licencu za bezbedno i sigurno sprovođenje Avanturističke akcije koja je izdata od strane nadležnog organa;
  5. Da je jedini i isključivi autor autorskih dela u vidu fotografija i/ili video zapisa koje eventualno bude objavljivao preko Platforme;
  6. Da će poštovati autorska prava trećih lica;
  7. Istinitost i verodostojnost svih podataka, informacija, javnih isprava, dokumenata i slično koje dostavi Operatoru platforme povodom i u cilju realizacije ovog Ugovora, objavi na ili unese na Platformu i koje predstavi Korisnicima i Avanturistima pre, u toku i nakon realizacije Avanturističke akcije.

9. PROGRAM AKCIJA

 1. Partner je dužan da za svaku oglašenu Avanturističku akciju definiše Program akcije.
 2. Sadržaj Programa akcije – Program akcije iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:
  1. Lične informacije poput osnovnih identifikacionih podataka (ime i prezime), broju i kategoriji licence koju poseduje i slično;
  2. Informacije o Avanturističkoj akciji poput opisa mesta odredišta, maršuti kojom će se tura kretati, lokaliteta koji se obilazi, dužine trase u kilometrima, najviše tačke do koje se stiže, visinske razlike, prosečno vreme trajanja Avanturističke akcije;
  3. Informacije o polasku i povratku poput datuma, vremena i mesta okupljanja, opis kako doći do mesta okupljanja, vreme i mesto privremenog zaustavljanja i pauza, mesto povratka,
  4. Informacije o dodatnim uslugama poput uslugama prevoza, kvalitetu prevoznog sredstva, eventualnog smeštaja radi noćenja i smeštajnim jedinicama i slično;
  5. Informacije o Ceni kao i informacije o uslugama i troškovima koji su uključeni u Cenu i informacije o uslugama i troškovima koji nisu uključeni u Cenu a isključiva Avanturista dužan da ih plati;
  6. Informacije u vezi prijave poput minimalnog broja Avanturista koliko je potrebno da bi Avanturistička akcija bila realizovana, roka za prijavu,
  7. Informacije o uslovima učešća poput tehničke opreme koju Avanturista mora imati, nabaviti i/ili poneti sa sobom kako bi mogao bezbedno i sigurno da učestvuje u Akciji;
  8. Jednu ili više fotografija prirodnih atrakcija do kojih se dolazi/koje se posećuju i koja nije preuzeta sa tuđih sajtova;
  9. Dodatne informacije i napomene poput podatke o zdravstvenim i administrativnim formalnostima, informacije o tome da li će na turi na pojedinim lokalitetima polaznici ture moći da kupe hranu, piće i dr. potrepštine.
  10. Pored informacija bliže opisanih u stavu 2. ovog člana, Program akcije može sadržati eventualno i druge informacije, ukoliko Partner proceni da mogu biti koriste Avanturisti.
 3. Zabrane u pogledu sadržaja Programa akcije
  1. svom mestu prebivališta/boravišta;
   1. svom mestu prebivališta/boravišta;
   2. svoj broj mobilnog ili fiksnog telefona;
   3. svoju kontakt e-mail adresu ili svoju internet prezentaciju;
   4. svojim profilima na društvenim mrežama kao i
   5. ostale informacije koje stvaraju ili bi stvorile mogućnost da Partner i Avanturista, mimo Operatora platforme, dogovore učešće u jednoj ili više Avanturističkih akcija i time dovede Operatora platforme u nepovoljan položaj.
 4. Izmene Programa akcije
  1. Zabranjeno je vršiti promene oglašenih Programa akcije.
  2. Izuzetno, do izmene Programa akcije može doći samo iz opravdanih razloga. Smatraće se da postoje opravdani razlozi za izmenu onda kada se ti razlozi ne mogu pripisati u krivicu Partneru odnosno razlozi na koje Partner nije mogao da utiče, izbegne ili otkloni kao i u slučaju nastupanja Vanrednog događaja.
  3. Ukoliko Partner, pre dana određenog za početak Avanturističke akcije, utvrdi potrebno izmeniti Program konkretne Avanturističke akcije, biće dužan da o tome odmah, posredstvom Platforme, obavesti Operatora platforme a potom i svakog pojedinačnog Avanturistu koji se prijavio na konkretnu Avanturističku akciju.
  4. ventualno povećanje troškove koji su nastali usled izmene Programa akcije biće dužan da snosi isključivo Partner dok će smanjenje troškova uz očuvanje istih karakteristika Avanturističke akcije koji su oglašeni putem Platforme uvek voditi smanjenju Naknade za učešće u korist Avanturiste.
  5. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Partnera, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja;

10. DODATNE USLUGE U OKVIRU AVANTURISTIČKE AKCIJE

 1. Radi uspešne realizacije Avanturističke akcije i stvaranja celokupnog bezbrižnog užitka Avanturiste, Partner može izabrati i angažovati treća lica kao što su prevoznici, vozači, prevodioci, fotografi, videografi, pružaoci hotelskih, smeštajnih i drugih ugostiteljskih i uslužnih delatnosti (u nastavku: Saradnici Partnera).
 2. U slučaju angažovanja jednog ili više takvih lica, Partner će biti jedino i isključivo:
  1. <dužan da sa njima, pre otpočinjanja Avanturističke akcije, uredi međusobne odnose, dogovori naknade za njihove usluge odnosno angažovanje i /li>
  2. dgovoran za bilo kakvu štetu koju Saradnici Partnera direktno ili indirektno pričine Operatoru platforme. Eventualna odgovornost za naknadu štete Operatoru neće biti uslovljena ili povezana sa odgovornošću Saradnika Partnera prema Avanturisti.
 3. U slučaju da Partner, u okviru dodatnih usluga oglašena Avanturističke akcije pruži mogućnost Avanturistima da učestvuju u pripremi zajedničkog obroka, Partner će biti dužan da iste obavesti o tome o tome pre otpočinjanja Avanturističke akcije s tim da neće imati pravo na naplatu dodatnih troškova i ostvarivanje dodatnog profita, budući da isti nema pravo da pruža takve uslužne delatnosti.

11. CENA AVANTURISTIČKE AKCIJE

 1. Za svaku Avanturističku akciju koju Partner bude oglasio preko Platforme, isti će biti dužan da definiše naknadu za učešće Avanturiste u Avanturističkoj akciji (u nastavku: Naknada za učešće), a na koju će Operator platforme automatski dodati Nagradu i čiji će zbir predstavljati Cenu učešća koju će Avanturista biti dužan da plati na ime učešća u Avanturističkoj akciji.
 2. Naknada za učešće uključivaće sve troškove nužne za ostvarivanje Avanturističke akcije, od početka do kraja njene realizacije, uključujući ali ne ograničavajući se na:
  1. troškove prevoza koje je Partner ponudio,
  2. troškove prenoćišta,
  3. eventualnih boravišnih taksi,
  4. eventualnog zajedničkog organizovanog posluženja i/ili obroka u kafićima, restoranima, planinarskim domovima i drugim registrovanim uslužnim objektima i
  5. druge troškove koje je Partner uračunao u Naknadu za učešće.
 3. Ovim putem se izričito ugovara obaveza Partnera da na Platformi Avanturistima nudi učešće u Avanturističkoj akciji po ceni ne višoj od one koju naplaćuje sopstvenim klijentima koje pribavlja na neki drugi način van Platforme.
 4. Ukoliko Partner prekrši obavezu propisanu u stavu 3. ovog člana tako što na Platformi nudi cenu višu od one koje naplaćuje svojim klijentima koje je stekao na drugi način, Partneru će biti suspendovan korisnički nalog od Operatora platforme i njegove avanture neće biti moguće rezervisati.

12. NAPLATA CENE AVANTURISTIČKE AKCIJE

 1. Strane su saglasne da visinu jedinstvene cene za usluge Avanturističke akcije određuje Partner u svojoj ponudi, a da naplatu vrši Operator platforme i to tako što:
  1. Iznos Cene svake prijavljene Avanturističke akcije Operator isplaćuje Partneru nakon naplate iste od Avanturiste.
 2. Operator platforme i Partner su saglasni da se naplata cene usluga vrši po okončanju Avanturističke akcije i to preko Posrednika plaćanja.
 3. Cena Avanturističke akcije može biti iskazana u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs dinara utvrđen od strane Narodne banke Srbije na dan uplate.
 4. Strane su saglasne da Avanturista ima pravo da odustane od odlaska u Avanturističku akciju o čemu je dužan da obavesti Operatora platforme na način kako Operator platforme sa istim reguliše Ugovorom. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Stranama i to izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu ture i to:
  1. Ukoliko Avanturista blagovremeno otkaže učešće u Avanturističkoj akciji odnosno najkasnije 14 dana pre otpočinjanja akcije, Strane neće od Avanturiste naplaćivati kakvu naknadu.
  2. Ukoliko Avanturista otkaže učešće u Avanturističkoj akciji 13-7 dana pre početka akcije Strane imaju pravo na 50% cene, dok preostali iznos vraćaju Avanturisti.
 5. U slučaju da nastupi smrt Avanturiste ili Avanturista otkaže putovanje zbog smrti bračnog druga, krvnog srodnika u pravoj liniji, brata ili sestre, usvojenika i usvojioca, poziva na vojnu vežbu, elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja, zatim u slučaju iznenadne bolesti Avanturiste, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre, usvojenika i usvojioca, Strane nemaju pravo na naplatu cene Avanturističke akcije. Za navedene slučajeve Avanturista je dužan dostaviti Operatoru platforme dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost odlaska u Avanturističku akciju), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu, a Operator je dužan da elektronskim putem prosledi Partneru taj dokaz.
 6. Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorene ture. Strane su u navedenim slučajevima dužne vratiti Avanturisti sav naplaćeni iznos jedinstvene cene ture i to svaka u visini primljenog iznosa.
 7. Ukoliko Partner svojom greškom ili nepažnjom ili greškom i/ili nepažnjom Saradnika Partnera bude realizovao Avanturističku akciju nepotpuno ili nekvalitetno, te usled takvog postupanja Avanturista ostvari pravo na sniženje cene ili povraćaj iste, Partner neće imati pravo na naplatu Cene.

13. OBAVEZE U SLUČAJU PRIMEDBI I REKLAMACIJA

 1. Primedbe i reklamacije
  1. Avanturista će uvek imati mogućnost i pravo da Operatoru platforme posredstvom Platforme ili usmeno Partneru, povodom konkretne Avanturističke akcije izjavi primedbe i reklamacije.
  2. Primedbe se mogu odnositi na način kako je Avanturistička akcija realizovana, da li su i u kom obimu načinjena odstupanja od Programa akcije, povodom nastupanja štete kao i druge primedbe.
 2. Obaveza obaveštavanja o primedbi
  1. U slučaju Avanturista u toku ili neposredno nakon okončanja Avanturističke akcije Partneru usmeno saopšti primedbu, Partner će biti dužan da blagovremeno obavesti Operatora platforme putem Platforme čim bude bio u mogućnosti, a najkasnije pre nego što mu Operator platforme isplati celokupni iznos na ime realizovane konkretne Avanturističke akcije.
 3. Obaveza saradnje
  1. U slučaju da bilo koji Avanturista podnese primedbe u vezi i povodom Avanturističke akcije, Partner će biti dužan da sarađuje sa Operatorom platforme u cilju razjašnjavanja spornih okolnosti, činjenica.
  2. Dužost saradnje opisan u prethodnom podstavu podrazumeva dužnost sve informacije, obaveštenja, odgovore kao i potrebnu dokumentaciju koji se odnose na probleme nastale prilikom realizacije Avanturističke akcije;
  3. informacije o tome kako je protekla Avanturistička akcija.
 4. Obaveza naknade štete
  1. U slučaju da Avanturista, usled realizacije Avanturističke akcije van okvira oglašenog Programa akcije odnosno u slučaju promena Programa akcije koji nije opravdan, pretrpi kakvu štetu, Partner će biti jedino i isključivo odgovoran za biti dužan da naknadi takve štete i neće imati pravo nikakvog refundiranja od Operatora platforme.
  2. U slučaju da zbog neopravdane i samovoljnoe promene Programa akcije od strane Partnera, Operator platforme pretrpi kakvu direktno ili indirektnu štetu, Partner će biti dužan da mu nadoknadi takvu štetu.

14. NAKNADA ŠTETE

 1. Partner će biti dužan da Operatoru platforme naknadi svu i potpunu štetu koju on lično svojim ponašanjem, postupanjem, suprotno određenoj dužnosti propusti da postupi na određeni način namerno ili krajnjom nepažnjom nanese Operatoru platforme, zbog narušavanja ugleda Platforme i Sajta.
 2. Partner će biti dužan da naknadi štetu svakom pojedinačnom Avanturisti zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja obaveza koje se odnose na organizovanje i sprovođenje Avanturističke akcije, a koje su predviđene pravnim propisima, ovim Ugovorom, Opštim uslovima korišćenja istaknutim na sajtu Svood i koje nisu u skladu sa podacima koje Partner istakne na platformi.
 3. Ukoliko Partner poveri trećim licima (Saradnici Partnera) izvršenje usluga prevoza ili izvršenje drugih usluga vezanih za realizaciju Avanturističke akcije, u celosti ili delimično, u obavezi je da Avanturisti naknadi štetu koja je nastala zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja ovih usluga, saglasno propisima koji se na njih odnose. U meri u kojoj je naknadio štetu Avanturisti, Partner ističe pravo na regres prema odgovornom licu. Partner preuzima obavezu naknade svake štete koja nastane u realizaciji Avanturističke akcije i nema prava da bilo kakav iznos po tom osnovu potražuje od Operatora platforme.
 4. U slučaju da po Operatora platforme nastane obaveza da svoju Nagradu vrati Avanturisti, Partner će biti dužan da Operatoru platforme naknadi njegov deo ugovorene cene Avanturističke akcije tj. njegovu nagradu, jer je Operator platforme pružio uslugu.
 5. Pored obaveza naknade štete propisane ovim članom, Partner će biti dužan da naknadi štetu i u drugim slučajevima propisanim ovim Ugovorom.

15. ZAMENA U LIČNOSTI AVANTURISTE

 1. Strane su saglasne da Avanturista u slučaju svoje sprečenosti, objektivne nemogućnosti učešća u akciji ili radi činjenja poklona nekome, može o ovome obavestiti Partnera posredstvom Platforme, blagovremeno, u primerenom roku i pre otpočinjanja Avanturističke akcije i podneti mu zahtev da odobri zamenu u ličnosti Avanturiste (u nastavku: Novi avanturista).
 2. Novi Avanturista mora ispunjavati uslove propisane Opštim uslovima korišćenja u pogledu starosne granice za učešće u Avanturističkoj akciji zahteve kao i zahteve postavljene Opštim uslovima korišćenja i ugovora kojim se uređuju prava i odnosi između strana u pogledu učešća u Avanturističkoj akciji.
 3. U slučaju propisanom stavom 1. ovog člana, Operator platforme će imati ima pravo i ovlašćenje da odluči da li će troškove zamene naplatiti od Avanturiste ili lica koje je ono odredilo, te koliko oni iznose. Reč je o troškovima koji nastanu usled same zamene.

16. POSEBNO O PORESKIM I DRUGIM OBAVEZAMA PARTNERA

 1. Povodom prihoda koje ostvaruje posredstvom Platforme, Partner će biti jedino i isključivo odgovoran da blagovremeno podnese odgovarajuće poreske prijave nadležnim organima, izvrši obračun i plaćanje poreza, doprinosa, taksi te ostalih fiskalnih i parafiskalnih nameta na način i u rokovima kako je to propisano odgovarajućim propisima.
 2. Operatoru platforme nema niti će ikada imati obavezu da u ime u za račun Partnera podnosi niti jednu poresku prijavu kao ni da obračunava, plaća, naknađuje bilo koju poresku, fiskalnu ili parafiskalnu obavezu Partnera niti se Operator platforme može smatrati odgovornim ukoliko Partner propusti da postupi u skladu sa svojim zakonskim i drugim obavezama u pogledu utvrđivanja poreza i drugih dažbina.

17. ZABRANA KONKURENCIJE

 1. Imajući u vidu specifičnu i osetljivu poslovnu delatnost Operatora platforme i prirodu usluga koju isti pruža, Partner se obavezuje Operatoru platforme da, u vezi sa specifičnim znanjem, veštinama i poslovnim iskustvom koje Partner stekne u toku poslovanja sa Operatorom platforme, u okviru poslovanja za koje je angažovan, neće pružati usluge iste ili slične prirode drugim konkurentima Operatora platforme.
 2. Zabrana konkurencije važi za vreme trajanja ovog Ugovora i jednu godinu nakon njegovog prestanka, i za to vreme Partner neće u svoje ime i za svoj račun odnosno u ime trećih lica ili za njihov račun obavljati usluge koje obavlja na temelju ovog Ugovora za Operatora platforme.
 3. Kršenje zabrane konkurencije smatraće se teškom povredom Ugovora i predstavljaće osnov za otkaz Ugovora od strane Operatora platforme uz pravo Operatora da od Partnera zahteva naknadu celokupne štete koju je pretrpeo usled opisanog kršenja.

18. INTELEKTUALNA SVOJINA NAD PLATFORMOM

 1. Partner se bezuslovno obavezuje da poštuje sva imovinskopravna i moralnopravna autorska prava i prava intelektualne svojine Operatora platforme na svim delima intelektualne svojine koje je Operator platforme stvorio, bez obzira na oblik u kojoj je autorsko delo izraženo, saošteno i/ili predstavljeno, uključujući ali ne ograničavajući se na Sajt, Platformu, ideje u vezi Platforme uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu itd. (u daljem tekstu: “Dela”), bez ikakvih predmetnih, vremenskih i teritorijalnih ograničenja.
 2. Pravo Parntera se odnosi na opisane oblike iskorišćavanja Dela, bez prava na umnožavanje Dela, prava na stavljanje primeraka Dela u promet, prava na javno saopštavanje Dela, zatim bez prava na prilagođavanje, aranžiranje i drugu izmenu Dela i prava na javno saopštavanje Dela sa nosača zvuka ili slike.

19. PRENOS I USTUPANJE EVENTUALNIH AUTORSKIH PRAVA PARTNERA

 1. U cilju povećanja atraktivnosti oglašenih Avanturističkih akcija, Partner može pomoću elektroničkih uređaja napraviti jednu ili više fotografija i/ili video zapisa i putem Platforme objaviti ih na stranici Avanturističke akcije.
 2. Potpisivanjem ovog Ugovora, Partner izjavljuje i potvrđuje da će on biti jedini i isključivi autor i vlasnik fotografija i video zapisa koje bude objavio na svoj profil ili stranicu Avanturističke akcije.
 3. U slučaju upload-ovanja tih fotografija i video zapisa i njihovog objavljivanja u okviru Platforme, smatraće se da je prenos autorskih prava sa Partnera na Operatora platforme izvršen bez zaključenja posebnog ugovora između Strana, najkasnije u trenutku započinjanja otpremanja autorskog dela na servere Platforme.
 4. U slučaju da Partner, radi povećanja atraktivnosti svojih Avanturističkih akcija, angažuje neko treće lice (na primer profesionalnog fotografa) radi izrade fotografija i/ili video zapisa, Partner se obavezuje da poštuje njegova autorska prava zbog čega će biti dužan da od autora tih fotografija i video zapisa dobije pismenu saglasnost za objavljivanje na Platformi i istu dostavi Platformi u elektronskom obliku, istovremeno sa započinjanjem otpremanja autorskog dela na servere Platforme.
 5. U slučaju bliže opisanom stavom 4. ovog člana, autorsko delo ne sme biti označeno niti jednim drugim natpisom, znakom ili brendom tog trećeg lica.
 6. Operator platforme se obavezuje da će na svojim stranicama za svako pojedinačno autorsko delo objaviti ime autora koje bude naveo Partner, pre započinjanja otpremanja autorskog dela na servere Platforme.
 7. Zaključenjem ovog ugovora i potonjim objavljivanjem autorskog dela, Partner na Operatora platforme prenosi ekskluzivno pravo da i saglasan je sa time da jedno ili više autorskih dela objavljenih na Platformi, bez ikakve prethodne, naknade i/ili izričite saglasnosti i bez ikakve posebne finansijske protivnaknade, shodno svojoj proceni, Operator platforme koristi u oglašivačke svrhe radi podizanja svesti šire javnosti o postojanju i radu Platforme kroz objavljivanje promotivnih spotova, oglasa, video poruka, fotografija u sredstvima javnog informisanja, u radijskim i televizijskim emisijama, sadržajima kreiranim za društvene mreže, na društvenim mrežama, pretraživačima ili drugim sredstvima informisanja i oglašavanja i isto koristiti u promotivne i druge svrhe Platforme.

20. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 1. Strane izjavljuju da su svesne da će obavljanje usluga organizovanja i realizacije Avanturističke akcije dovesti do toga da Partner sazna određene podatke o ličnosti među kojima su i izuzetno osetljive informacije o Avanturisti, a koje se odnose na njegov identitet, zdravstveno stanje i slično (u daljem tekstu: Podaci o ličnosti).
 2. Avanturista ovim izjavljuje da je saglasan da Partner može čuvati, obrađivani, skladištiti i prosleđivati Platformi Podatke o ličnosti Avanturiste u svrhu ostvarivanja ovog Ugovora, realizacije ovog ugovornog odnosa.
 3. Partner ovim izričito izjaljvuje da se bezuslovno obavezuje i garantuje da će sve Podatke o ličnosti čuvati, da ih neće koristiti suprotno njihovoj nameni, ustupati trećim licima sa ili bez naknade, prosleđivati im, prodavati ih trećim licima ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim iste trećim licima te da ih neće koristiti u svrhe koje nisu predviđene ovim Ugovorom.
 4. Povredom zaštite prava lica smatraće se svaka zloupotreba podataka o ličnosti koja su propisana zakonom koji uređuje zaštitu Podataka o ličnosti koji je na snazi u vreme zaključenja Ugovora.

21. POVERLJIVE INFORMACIJE

 1. Strane mogu omogućiti pristup Poverljivim informacijama samo onim licima koja imaju profesionalnu obavezu čuvanja Poverljivih informacija ili imaju ugovornu obavezu prema Partneru.
 2. Javno dostupni podaci neće se smatrati poverljivim informacijama.
 3. Obaveza čuvanja poverljivosti informacija nastavlja da važi i u slučaju raskida/prestanka ovog Ugovora i to u meri u kojoj je dozvoljeno važećim propisima Republike Srbije.
 4. Ništa od ovde navedenog neće se tumačiti tako da spreči Stranu da objavi poverljive informacije kada to zahteva važeći propis Republike Srbije kao i sudska ili upravna odluka ili kada je objavljivanje potrebno radi sastavljanja finansijskih izveštaja Strane ili sa njom povezanih lica prema važećim računovodstvenim propisim.

22. PRESTANAK UGOVORA

 1. Sporazumni prestanak Ugovora
  1. Strane imaju pravo da sporazumno raskinu ovaj Ugovor u svakom trenutku, osim u nevreme, s tim da će Partner biti dužan da do kraja korektno, bezbedno, sigurno i uspešno realizuje sve oglašene Avanturističke akcije na koje se jedan ili više Avanturista prijavilo.
  2. Sporazumni prestanak Ugovora ogledaće se u tome što Partner više neće imati pravo da oglašava nove Avanturističke akcije, uz obavezu da realizuje one na koje su se Avanturisti prijavili.
  3. U slučaju sporazumnog prestanka Ugovora, Operator platforme će izvršiti sva plaćanja na način i u obimu kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora.
 2. Jednostrani raskid Ugovora
  1. Strane imaju pravo da jedna drugoj jednostrano otkažu ovaj Ugovor bez navođenja razloga za otkaz, tako što će otkaz ovog sporazuma u pismenoj formi dostaviti drugoj strani najmanje 30 (trideset) dana pre dana koji je naveden kao dan prestanka Ugovora.
  2. Operator platforme ima pravo da Partneru jednostrano otkaže ovaj Ugovor po osnovu povrede sledećih obaveza ovog Ugovora:
   1. postavi na platformi fotografije ili video snimke sa sajtova koji pripadaju drugim licima,
   2. istakne na platformi svoj broj telefona ili svoju adresu prebivališta/boravišta,
   3. i tako što će otkaz ovog Ugovora u pismenoj formi dostaviti Partneru najmanje 5 (pet) dana pre dana koji je naveo kao dan prestanka Ugovora.
  3. Partner ima pravo da raskine ovaj Ugovor sa Operatorom platforme u sledećim slučajevima:
   1. Neopravdano kašnjenje u plaćanju pripadajuće Cene umanjene za Nagradu
   2. Ukoliko mu Operator platforme ne omogućava tehničku podršku za reklamiranje Avanturističke akcije u period dužem od dva meseca.
 3. Ukoliko Partner grubo povredi odredbe ovog ugovora i to na jedan od sledećih načina: bude ocenjen negativnom ocenom tri puta od strane različitih korisnika, prekrši odredbe o zabrani konkurencije, povredi pravilo o čuvanju poslovne tajne i poverljivih informacija, ne opravda nedolazak na Avanturističku akciju, pa Avanturistička akcija propadne, ponaša se diskriminatorno prema Avanturistima, nanese štetu Avanturisti namerno ili grubom nepažnjom i usled toga Avanturista izostane iz učešća u akciji ili pretrpi drugi vid štete znatnijih razmera, Operator platforme zadržava pravo da ugovor raskine odmah pismenim obaveštavanjem Partnera i Partneru ne dozvoli više pristup platformi. Jednostrani otkaz Ugovora ne onemogućava Operatora platforme da od Partnera potražuje naknadu za pretrpljenu štetu.

23. VAŽENJE UGOVORA

 1. Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vreme.

24. USTUPANJE OBAVEZA I PRENOS UGOVORA

 1. Imajući u vidu da je ovaj Ugovor sačinjen s obzirom na specifična znanja i umeća Strana kao i specifične oblasti delatnosti u kojima strane posluju, to prenos obaveza, u celosti ili delimično, nije moguć bez prethodne saglasnosti Strana i trećeg lica na koje se ugovorne obaveze, u celosti ili delimično prenose.
 2. Izuzeto od stava 1. ovog člana, ukoliko na strani Operatora platforme nastupe promene koje su bliže definisane, a promenom se ne pogoršava položaj Partnera odnosno ne smanjuju se prava, povećavaju ili otežavaju dužnosti Partnera u značajnoj meri, neće biti potrebna izričita saglasnost Partnera u slučaju da nastupe statusne promene Operatora platforme u smislu kako je to propisano zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava ili kakva druga promena u smislu akvizicije novih privrednih društava i njihovog uključivanja u sastav Operatora a u kontekstu odredbe koja se odnosi na Značajne promene.

25. IZMENE UGOVORA

 1. Izmene i dopune ovog Ugovora biće pravnosnažne samo ako su izvršene u pisanoj formi i ukoliko su ih obe strane potpisale.
 2. Za potrebe ovog Ugovora, pod pismenom formom će se smatrati i elektronska forma tj. zaključenje ugovora na daljinu putem sredstava elektronske komunikacije među kojima spada i e-mail prepiska.

26. UTICAJ NEVAŽNOSTI POJEDINIH ODREDABA NA VAŽENJE CELOKUPNOG UGOVORA

 1. U slučaju da neka od odredbi ili deo neke odredbe ovog Ugovora postane nevažeći/a ili da se kasnije utvrdi da Ugovor ima nedostataka, Strane su saglasne da ovaj Ugovori dalje ostaje na snazi, te da to ne utiče na pravovaljanost ostalih odredbi.
 2. Umesto nevažeće odredbe smatra se ugovorena važeća odredba koja je najbliža svrsi koju su Strane htele zaključenjem ovog Ugovora, a isto važi i u slučaju nedostataka.

27. MERODAVNO PRAVI I REŠAVANJE SPOROVA

 1. U slučaju nastupanja bilo kakvog nesporazuma između Strana, iste se obavezuju da će pokušati da spor reše na miran, miroljubiv i pomirljiv način i to razgovorima, dogovorima, pregovorima i slično.
 2. U slučaju da se nesporazum ne može rešiti primenom metoda navedenih u stavu 1. ovog člana, ugovorne Strane ugovaraju primenu važećih propisa Republike Srbije i kao i mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

28. DOSTUPNOST OVOG UGOVORA

 1. Ovaj ugovor sačinjen je od strane Operatora platforme za potrebe pružanja usluga i objavljen je na zvaničnom Sajtu te svaki Partner može u bilo kom trenutku izvršiti uvid u njegov sadržaj.
 2. Na obrazloženi zahtev Partnera, Operator platforme mu može proslediti aktuelnu verziju ovog Ugovora.

29. STUPANJE NA SNAGU

 1. Ovaj ugovor u celosti uređuje odnose između Partnera i Operatora platforme i smatraće se da je zaključen trenutkom kada Partner prihvati njegov sadržaj prilikom kreiranja Naloga a najkasnije prilikom oglašavanja prve Avanturističke akcije putem Platforme.